Подпомагат 131 болници с евросредства

Подпомагат 131 болници с евросредства

131 лечебни заведения ще бъдат включени в проектното предложение на МЗ по процедурата "Мерки за справяне с пандемията" на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020.

Основната цел на процедурата е да осигури подкрепа за ефективна реакция на здравната система при възникнали кризисни ситуации чрез инвестиции в продукти и услуги. Реализацията на проектите ще осигури достъп до качествено лечение и развитие на телемедицината, повишаване качеството на медицинската помощ и преход към цифровизация на здравното обслужване. Ще бъдат осигурени условия за поддържане на готовност в лечебните заведения за болнична помощ, които са държавна и/или общинска собственост за посрещане на нови заплахи от разпространение на инфекциозни заболявания.

За определяне на лечебните заведения за болнична помощ помощ – обекти на интервенция са разработени критерии за включване. Предвид са взети следните параметри: провеждано лечение на пациенти с коронавирусна инфекция, заплащано от НЗОК през последните 6 месеца; наличие на инфекциозна клиника/отделение в структурата на лечебното заведение; субсидии за работа в отдалечени райони и др.
В резултат от извършените анализи и прилагане на посочените критерии са определени 131 лечебни заведения за болнична помощ, разпределени в три инвестиционни групи по отношение на предвидената за закупуване медицинска апаратура:

- Група I – лечебни заведения с разкрити структури по инфекциозни болести и/или спешна медицина;

- Група II – специализирани болници за активно лечение по белодробни болести и специализирани болници за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания;

- Група III – болници в труднодостъпни и/или отдалечение райони.

Споделяне

Още от България

Одобрявате ли изгонването на 70 руски дипломати?