Вицепремиерът по еврофондовете предлага

Получателите на евросредства вече да не плащат чужди грешки

Със закон се дава се възможност за обжалване на актовете на управляващите органи

Получателите на евросредства вече да не плащат чужди грешки

Получателите на евросредства да не плащат повече за чужди грешки. Това предвижда новият модел за налагане на т.нар. финансови корекции от Брюксел при констатирани нарушения при изпълнението на европроекти, които удариха сериозно бюджета на общините.

Предложението е изготвено от работна група по настояване на вицепремиера по еврофондовете Илияна Цанова и в четвъртък е било обсъдено заедно с кметове и Националното сдружение на общините.

Разработването на новата методология за определянето на финансовите санкции заради допуснати нарушения става след като от Националното сдружение на общините категорично обявиха, че повече няма да плащат за грешки и недомислия на контролни и управляващи държавни органи.

Разработен е и Закон за еврофондовете, с който се предвижда най-после да се въведе административен контрол върху актовете, издавани от управляващите органи на оперативните програми, които в момента на практика са необжалваеми.

Предстои документите да бъдат качени за обществено обсъждане на страницата на еврофондовете в петък. Целта е промените в постановлението да бъдат одобрени от служебния кабинет в средата на октомври, съобщиха от кабинета на вицепремиера Цанова.

Държавата вече ще си плаща грешките

Новата методология за определяне на финансовите корекции предвижда три случая, при които бенефициентите вече няма да плащат за наложени финансови корекции.

Това ще става, когато бенефициентите са спазили изцяло разпоредбите на приложимото българско законодателството.

Санкции няма да се налагат и за установеното от Управляващ орган или от Изпълнителна агенция "Одит на средствата от ЕС" нарушение има постановено решение на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) или Върховния административен съд (ВАС), с което бенефициентът се е съобразил.

Финансова корекция няма да има и ако в обявлението или документацията за провеждане на обществена поръчка са заложени незаконосъобразни изисквания или критерии за оценка, които са били предмет на контрол от страна на КЗК и ВАС.

"Намирането на обективен механизъм за справедливо налагане на финансовите корекции е задължително условие за цялата система на управление на еврофондовете. Въпросът е ключов за общините, както и за бюджета, с оглед на сериозното финансово изражение и изпълнение на проектите по оперативните програми", коментира вицепремиерът Илияна Цанова.

Изпълнителният директор на сдружението на общините Гинка Чавдарова обяви като "крайно наложително" приемането на документа. "Крайно време е това да се случи, защото общините продължават да търпят несправедливото налагане на финансови корекции", каза и Дончо Барбалов, зам.-кмет по финансите в Столична община пред Mediapool.

Закон за еврофондовете

Възможността за обжалване на актовете на ръководителите на управляващите органи, издавани по реда на Закона пред административен съд по постоянния или настоящия адрес или седалището на жалбоподателя се предвижда в подготвения Закон за еврофондовете. Според него жалбата няма да спира изпълнението на акта.

"Въвеждането на възможността актовете да се обжалват пред административен съд ефективно защитава интереса на бенефициентите", коментира Илияна Цанова.

Законопроектът предвижда още запазване на политическо ниво сегашна институционална рамка със заместник министър-председател или министър по еврофондовете. Той ще отговаря за цялостната координация на системата за управлението на евросредствата. В работата си ще бъде подпомаган от Централното координационно звено, което ще е част от администрацията на Министерски съвет.

Координацията на мерките за изпълнение на правителствената политика в областта на управление на евросредствата ще става от Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз. В него ще влизат ресорните министри, в чиито администрации са управляващите органи на програмите.

Нов момент е предложението на експертно ниво да бъде създаден Съвет на управляващите и контролни органи, които да обсъждат повтарящи се проблеми, да обменят опит и добри практики и предлагат решения на проблеми от системен характер.

Намаляване на грешките при обществени поръчки

За намаляване на грешките при обществени поръчки се предлага стандартизация на документите, уеднаквяване на практики и документи на управляващите и контролните органи в системата. Така ще се избегнат противоречия и ще се подобри ефективността.

Предвижда се още въвеждането на предварителен контрол при обществените поръчки на ниска стойност на случаен принцип.

Споделяне

Още от Бизнес