Посредници ще събират тол таксите

Край на касовите бележки за платена винетка от Нова година

Посредници ще събират тол таксите

Посредници срещу съответната комисионна ще имат право да събират тол такси от автомобилите над 3.5 тона от 16 август 2019 г. Агенция "Пътна инфраструктура" също ще събира тол такси. Собствениците на автобуси и камиони сами ще решават как да заплатят таксата за изминато разстояние, която към момента все още не е ясна, макар че остава по-малко от една година до въвеждането на новата система. Това предвижда проектонаредбата за тол системата и електронните винетки, която е публикувана за обществено обсъждане, съобщи Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Друга новост е, че шофьорите на леки коли няма да са длъжни да представят издадена електронна винетка или доказателство за извършено плащане при проверка на пътя. Наличието им ще се установява от контролните органи по електронен път, посочват от МРРБ.

Електронни винетки ще се доставят на имейл адрес

От 1 януари 2019 г. хартиените винетни стикери ще бъдат заменени с електронни. Цените остават без промяна.

Новото за леките коли по думите на регионалния министър Петя Аврамова е, че се въвежда и уикенд винетка с цена от 10 лв.. Тя ще е валидна от 12 часа в петък до 23:59 часа в неделя на същата седмица.

До 16 август 2019 г. електронна винетка трябва да имат и водачите на тежкотоварни автомобили. След тази дата те ще плащат тол такса.

Електронната винетка ще съдържа уникален идентификационнен номер, данни за регистрационния номер на пътното превозно средство, държавата, в която то е регистрирано, неговата категория, датата на плащане и периода на валидност.

Електронната винетка ще се изпраща под формата на електронно съобщение на имейл адрес, който е посочен при закупуването ѝ.

Електронната винетка ще се отразява и в електронната система за издадените винетки, поддържана от пътната агенция.

Тол таксите ще зависят от състоянието на пътя

След 16 август 2019 г. автомобилите над 3.5 т ще плащат тол такса на база изминато разстояние с точност до 100 метра.

Тол таксите ще са различни в зависимост не само от разстоянието, но и от техническите характеристики на пътя, категорията на автомобила, броя на осите и екологичните му характеристики. Таксите ще се определят за всеки отделен път или пътен участък, предвижда проектонаредба.

Среднопретеглената тол такса ще е обвързана със строителните разходи, разходите за експлоатация и за поддържане на съответната инфраструктура.

Отчитането на изминатото разстояние от тежкотоварните автомобили ще става основно чрез монтирано бордово устройство. То ще изпраща данните, които са нужни за изчисляване на дължимата сума.

Шофьорите, които нямат такова устройство, ще могат да платят тол таксата чрез еднократна маршрутната карта.

Плащането на тол такси и е-винетки

В проекта на наредбата е доразвита уредбата относно начините и местата, на които потребителите ще могат да плащат пътни такси.

Това ще може да става в брой, по банков път или с карта, в обекти за продажба, разположени на граничните контролно-пропускателни пунктове или в близост до тях, в областните градове на страната, по протежение на платената пътна мрежа, както и чрез терминали за самотаксуване.

Тол таксата ще може да бъде платена и по електронен път чрез интернет страницата на АПИ или чрез мобилно приложение.

Посредниците

Шофьорите могат да изберат да предоставят данни относно географското позициониране и изминатото разстояние на автобусите и камионите на търговци, на които да платят дължимата сума. Това са т.нар. доставчици на услуги за електронно събиране на пътни такси и доставчици на декларирани данни. Те трябва да отговарят на редица изисквания и да имат сключени договори с АПИ.

Доставчикът на декларирани данни ще събира тези, свързани с географското позициониране и изминатото разстояние. Той ще ги предоставя на доставчика на услугата по електронно събиране на тол таксите. Той от името и за сметка на шофьора ще ги обработва и ще ги предоставя на електронната система за събиране на тол такси.

Ако шофьорът няма сключен и действащ договор с доставчик на услуга за електронно събиране на таксата, е длъжен да заплати начислените му тол такси в срок от 7 календарни дни от получаване на сметката на предварително деклариран от него или от негово име електронен адрес.

Камионите и автобусите, които нямат бордово устройство или устройство за спътниково позициониране и сключен договор с доставчик на услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние или с доставчик на декларирани данни, трябва да платят тол такса за деклариран предварително заявен маршрут.

При предварителното заплащане на тол такса се издава маршрутна карта. Тя позволява да се премине еднократно разстояние от начална до крайна точка с допълнителни, предварително посочени междинни точки, които не могат да бъдат повече от четири.

Маршрутната карта може да бъде закупена не по-рано от 7 календарни дни преди датата на пътуването. Валидността и е 24 часа от декларираната начална дата и час на пътуването.

Маршрутните карти може да се купят по електронен път, чрез картово разплащане и в брой в пунктовете за продажба, както и на терминали за самотаксуване.

Споделяне

Още от Бизнес