Повече европари за мидени ферми и директни продажби във времето от 2021-2027 г.

Ще продължи и модернизацията на рибарски пристанища

Повече европари за мидени ферми и директни продажби във времето от 2021-2027 г.

Повече европари за развитие на ферми за отглеждане на миди и риба с цел намаляване на риболова в открито море и запазване на морските ресурси. И още финансова подкрепа за промотиране възможности за продажба директно от фермата и модернизиране на пристанища. Това ще са водещите приоритети в бъдещата Програма за рибарство и морско дело 2021-2027, съобщиха във вторник от министерство на земеделието след проведена тематична група по програмирането ѝ.

"Установени са потребности и от промотиране на аквакултурите като алтернатива на риболова на застрашени, редки и видове с намаляващи числеността си популации", уточняват от ведомството на Десислава Танева. Оттам добавят, че усилията ще бъдат насочени към развитието на устойчиви аквакултурни производства, щадящи експлоатацията на водните ресурси. Като това ще се постига  чрез директна продажба на рибата "от фермата" чрез пунктове за първа продажба и други алтернативни методи за директен маркетинг на продукцията, уточниха от ведомството.

По отношение на стопанския риболов ще се подкрепя приоритетно т.нар. дребномащабен крайбрежен риболов и прилагане на схеми за прекратяване на риболовните дейности във връзка с опазване на рибните ресурси. "Предвижда се модернизиране на рибарските пристанища и създаване на дългосрочни партньорства за увеличаване на преработката на български суровини от улов", посочиха още от земеделското министерство. Ще се насърчават възможностите за иновации в сектора чрез създаване на успешни партньорства между бизнеса - риболов и аквакултури, и научните организации. Дискутирани са и потребностите при преработката на риба и други водни организми, като ще се заложат повече финансови стимули за развитие на нишови продукти.

Обещания за по-малко бюрократщина

"Установени са потребности по отношение необходимостта от намаляване на административната тежест по отношение на преработвателните предприятия и осигуряване на подкрепа за капацитет за навлизане на нови пазари", добавят от министерство на земеделието. Ще се насърчава и консумацията на риба и рибни продукти, както и насърчаване на късите вериги за достъп на потребители до производители, вкл. чрез съвременните технологии.

"Вярвам, че ще успеем да подготвим Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури по начин, който възможно най-ефективно и балансирано да отразява нуждите и приоритетите на сектор "Рибарство", коментира зам.-министърът на земеделието, храните и горите д-р Лозана Василева. Изплатените средства по настоящата програма за рибарство са едва 24% или 53.8 млн. лв. Договорени са 76.34% от средствата или 169 535 287.88 лева. Целият бюджет на сегашната програма е 222 071 249.13 лева, показа проверка на Mediapool в правителствената система за контрол на еврофондовете ИСУН.

Споделяне

Още от Бизнес