Правителството прие наредба за криптографската сигурност

Министерският съвет прие наредба за криптографската сигурност на класифицираната информация, съобщи след днешното заседание правителствената информационна служба.

С Наредбата, изготвена година и шест месеца след приемането на Закона за защита на класифицираната информация, се определят органите на криптографска сигурност, условията и реда за използване на криптографски методи и средства за защита. Наредбата определя също производството, съхранението и разпространението на криптографски ключове, издаването на решения, удостоверения за работа с криптографски средства и реда за получаване на одобрение за прилагането им.

Органът за криптографска сигурност на България е дирекция "Защита на средствата за връзка" на МВР. Дирекцията прилага националната политика за криптографска сигурност на класифицираната информация, дава указания и препоръки по всички нейни аспекти, оценява и одобрява криптографските методи и средства за защита на класифицираната информация.

За защита на класифицираната информация в задграничните представителства на България се ползват само криптографски средства, произведени в България, съобщи още правителствената информационна служба.

Споделяне

Още от България