Правителството разреши разкриване на нова частна болница за рехабилитация в Сливен

Правителството одобри създаването на нова частна болница в Сливен, която да е специализирана в продължителното лечение и рехабилитацията. Тригодишният бизнес план за развитие на болница "Свети Лука" предвижда лечебното заведение да разполага със 100 легла за лечебна дейност по физикална и рехабилитационна медицина и 100 легла за продължително лечение по вътрешни болести.

Оценката на потребностите от болнични легла на агенция "Медицински надзор" спрямо Националната здравна карта покзва, че в областта има недостиг към настоящия момент на 9 легла по специалност физикална и рехабилитационна медицина и недостиг от 75 легла за продължително лечение. Броят на леглата за продължително лечение в област Сливен е едва около една трета от установените потребности за населението, посочват от МС.

Заявеното в бизнес плана отделение без легла по физикална и рехабилитационна медицина ще разкрие 30 места за краткотраен престой. Но те не попадат в обхвата на Националната здравна карта и за него не може да бъде извършена оценка на потребностите.

В рамките на процедурата е получено становище от НЗОК, според което е нецелесъобразно увеличаване на финансирането на лечебните заведения за болнична помощ в област Сливен за заплащане на дейности, които се изпълняват от съществуващите лечебни заведения.

Споделяне

Още от България

Колко време давате на новия парламент?