Правят се карти на застрашените от наводнение райони по Черноморието

Предстои да бъдат изработени карти на районите, които са най-рискови за наводнения в областите Варна, Добрич и Бургас, съобщи в сряда началникът на Басейновата дирекция във Варна Венцислав Николов.

Направена е първоначална оценка, която показва, че по крайбрежието най-застрашена от наводнения е зоната около Поморие. В Бургаския регион заплаха има и по устията на реките Ропотамо и Велека. Във Варненско рисков район е поречието на река Камчия, а в Добрич – зоната, през която е текла вече пресъхналата река Шабленска.

Изработването на картите е част от проект за разработване на планове за управление на риска от наводнения, каза Николов. По думите му финансирането - близо 2.6 милиона лева, е осигурено по оперативната програма "Околна среда". Проектът трябва да приключи до края на март 2015 година.

Освен плановете за управление на риска от наводнения ще бъде подготвен и каталог от конкретни мерки за предотвратяване на проблемите. Като възможни действия Николов посочи изграждането на диги, контролирано изпускане на води, изграждане на сензорни системи за ранно предупреждение, каквато вече има за язовир "Цонево".

Споделяне

Още от България