Премиера на Новия български тълковен речник на проф. Василка Радева

Премиерата на Новия български тълковен речник с автор проф.Василка Радева ще бъде на 16 януари от 16.00 часа в зала Едно на ректората на СУ "Св. Климент Охридски", съобщиха от издателството "Изток-Запад".

Той е адресиран към всички, които проявяват интерес към словното богатство на съвременния български език. В него е обхваната предимно общоупотребяваната лексика, чието познаване и правилна употреба в речта са важна предпоставка за изграждане и обогатяване на езиковата култура.

Тълкуването на думите е кратко и пестеливо със стремеж към точно представяне на лексикалното им значение, което прави лесно и удобно използването на еднотомния лексикографски справочник.

Включването на чуждоезиковата лексика, навлязла в българския език през последните десетилетия, дава възможност за осъзнаване на мястото и ролята ѝ за обогатяване на българската лексика с оглед на употребата ѝ в речевата практика.

В речника намират място новите думи и значения, които разкриват динамиката на българската лексикална система, без да се отразяват индивидуалните и оказионални употреби.

Споделяне

Още от България