Препоръки на ЕК до 10-те държави - кандидатки

Европейската комисия оповести констатациите и препоръките си към 10-те страни, които ще станат членки на ЕС догодина, предадоха Ройтерс и Франс прес в обобщения по темата:

Естония

Според ЕК страната трябва спешно да преразгледа трудовото си законодателство и да осигури равни условия на труд за мъжете и за жените. Правителството в Талин трябва да въведе правила за взаимно признаване на квалификацията в някои професии. Икономическите постижения на Естония остават постоянни, посочва комисията, но по думите ѝ "експанзионистичната фискална политика" представлява риск за макроикономиката на страната, особено поради задълбочаващия се текущ дефицит.

Кипър

Островната държава е призована да подобри безопасността на търговските доставки и механизмите за плащания в земеделието, макар че ЕК установява като цяло напредък в подготовката ѝ за членство. Докладът привлича вниманието към политическо разделение на Кипър, което е заплаха за шансовете на Турция да започне преговори за членство в ЕС. Кипър трябва да подобри сигурността на своя морски флот, а състоянието на публичните финанси на страната се влошава, посочва ЕК.

Латвия

Латвия се представя най-зле измежду трите балтийски държави, които бяха в състава на разпадналия се Съветски съюз, а от догодина ще се присъединят към ЕС, обявява ЕК. Рига трябва да усъвършенства данъчната си система, в частност за ДДС, да подобри работата на своите митници и спешно да реформира системата си за професионална квалификация. Борба с корупцията, укрепване на администрацията, намаляване на броя на недовършените съдебни процеси и по-добър санитарен контрол в производството на храни са препоръките на комисията към Латвия.

Литва

Литва е обявена за "отличничка" измежду трите балтийски страни, но въпреки това комисията посочва, че страната не е успяла да си изработи изчерпателна фискална стратегия, в която да са описани финансовите задължения на местната и централната власт. Като най-сериозен кръг от проблеми са липсата на система за контрол върху риболова и несъвместимата с ЕС система за професионална квалификация в Литва. Правителството във Вилнюс е упрекнато, че изостава със създаването на агенции за управление на земеделските евросубисидии. Според ЕК Литва трябва да се бори по-ефективно с корупцията и организираната престъпност, а също да подобри сътрудничеството си по въпросите на миграцията и политиката за предоставяне на убежище.

Малта

Подобно на Кипър, другият средиземноморски остров Малта получава задачата да подобри сигурността на своя морски флот. Правителството в Ла Валета трябва също както други бъдещи членки да създаде по-скоро институции за управление на селскостопанските субсидии от Брюксел. Малта е призована също да спази обещанието си да ограничи държавните субсидии за корабостроителниците в страната.

Полша

Полша получава най-дълъг списък с препоръки в сравнение с останалите девет страни, заедно с които от догодина ще стане член на ЕС. Най-спешната задача пред тази страна с развито селско стопанство е да създаде агенции за разпределение на многомилионните земеделските субсидии от ЕС. Кабинетът във Варшава трябва да съкрати бюджетните разходи, за да предотврати увеличаването на държавния дълг, да ускори приватизацията и преструктурирането на тежката си промишленост, в частност минния, стоманодобивния и химическия сектор, посочва Европейската комисия.

Поляците трябва да повишат хигиенните и ветеринарните си стандарти, да установят контрол върху риболова, да приемат закони за взаимно признаване на професионални дипломи, най-вече в здравния сектор. Правителството не трябва да накърнява независимостта на полската централна банка, трябва да положи повече усилия за изкореняването на измамите, за засилването на държавните служби, в борбата срещу прането на пари, казват еврокомисарите. Те призовават Полша да охранява по-добре правата на интелектуалната собственост и да укрепи законодателството си за обществени поръчки, за да облекчи финансирането на проекти от фондовете на ЕС.

Словакия

Европейската комисия очаква от Словакия законови мерки за изкореняване на корупцията в области като конфликт на интереси, финансиране на политическите партии и лобиране. Страната също не е напреднала достатъчно в изграждането на ведомства за усвояване на земеделските евросубсидии и в повишаването на санитарните си стандарти. Комисията окачествява като забележително представянето на Словакия в икономическата област, но приканва нейното правителство да продължи работата си за установяване на фискална консолидация и за подобряване на финансовия сектор и пазарния надзор.

Словения

Въпреки че инфлацията остава ключов проблем за Словения, обявява ЕК, страната демонстрира забележително представяне в макроикономиката в сравнение с останалите девет страни, заедно с които от догодина ще влезе в ЕС. Към словенците също има препоръка да направят съвместима с ЕС системата си за професионална квалификация, да продължат борбата с корупцията и по-добре да защищават интелектуалната собственост. Любляна трябва окончателно да ликвидира държавния инвестиционен фонд Словенска корпорация за развитие.

Унгария

Според Франс прес в доклада си ЕК е показала червен картон на Унгария заради земеделието. Страната е приканена да предприеме "незабавни и решителни мерки" за създаването на агенции за работа със селскостопанските субсидии от съюза, да подобри санитарните стандарти в производството на храни и да работи по-усилено за изработването на програми за развитие на изостаналите си райони. Комисията смята, че макроикономическата ситуация в Унгария се влошава и че борбата с корупцията все още е първостепенна задача.

Чехия

В доклада на ЕК се посочва, че макроикономическата ситуация в Чехия се е запазила стабилна, но е констатирано известно разстройство в областта на обществените финанси. Комисията установява, че властите в Прага трябва да подобрят мерките за безопасност в хранителната промишленост и да приемат закони за взаимно признаване на професионални квалификации, да подобрят транспортните закони и да ускорят реформата в пенсионното, социалното и здравното осигуряване. Съдилищата и администрацията в Чехия трябва да бъдат укрепени, а корупцията все още е проблем, твърди ЕК.

Споделяне

Още от Свят

Как оценявате българската позиция за кризата около Украйна?