Президентството получило дарения за 60 000 лева

Администрацията на президента е получила дарения от над 60 000 лева в периода януари 2010 – септември 2011 година. Това става ясно от доклада на Сметната палата за извършен одит на финансовото управление на президентството.

За 2010 година президентството е получило 35 400 лева дарения. Средствата са били  за организиране на бал за абитуриенти и за обезпечаване на други разходи, свързани с деца в неравностойно социално положение.

Парите са получени от 23 физически и юридически лица, с които са сключени договори.

Към 30.09.2011 г. приходите от дарения са 27 380 лв.

И през 2011 година даренията са изразходени за абитуриентския бал и за други разходи, свързани с децата в неравностойно положение. Не са констатирани грешки и нередности при получаването и изразходването на даренията.

Получените на "Дондуков" 2 дарения са нищо в сравнение с даренията за МВР. Вътрешното министерство успя да събере 6 512 714 лева от частни спонсори само за първите три месеца на миналата година.

Сметната палата отправят три препоръки към главния секретар на администрацията на президента - приходите от наеми на имущество да се планират по проекта на бюджета на администрацията, отчитането на средствата за целеви възнаграждения на служителите да се извършва по съответния подпараграф на Единната бюджетна класификация за допълнително материално стимулиране и други допълнителни възнаграждения, да се актуализират "Вътрешните правила за реда и организацията за възлагане на обществените поръчки", като в тях се определят редът и сроковете при планирането на обществените поръчки и се регламентира изискване за изготвяне на годишен план.

Споделяне

Още от България

Защо Сотир Цацаров подаде оставка от КПКОНПИ?