Продължава ръстът на приходи и печалба на "Теленор"

Продължава ръстът на приходи и печалба на "Теленор"

Тенденцията за ръст на приходите и печалбата преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) на "Теленор България" от първата половина на 2019 г. продължава и през третото тримесечие, сочат финансовите резултати не телекома, обявени във вторник.

Общите приходи за разглеждания период са 193 млн. лв. или с 1.6% повече спрямо година по.-рано, което се дължи основно на увеличението с 8 на сто на средномесечните постъпления от клиентите. В периода юли-края на септември всеки клиент на компанията е плащал по 15.90 лв. месечно.

Ръстът в общите приходи и подобряването на ефективността вдигат печалбата преди данъци с 1.8 на сто спрямо същия период на 2018 г. до 93 млн. лв. Заради консолидацията на сим картите на клиентите "Теленор" бележи лек спад на абонатите до 3.08 млн., от които 21% са потребители на предплатени услуги.

Компанията посочва, че запазва фокуса си върху инвестициите в повишаване качеството на мрежата и внедряването на 5G технологиите за своите клиенти.

Споделяне

Още от Бизнес