Проектобюджетът на ДОО: От 1 юли догодина всички пенсии ще се индексират с 3%

От 1 юли следващата година минималната пенсия за стаж и възраст от 150 лв. ще нарасне на 154.50 лв., а таванът на всички новоотпускани пенсии ще се покачи от 770 лв. на 840 лв. Това предвижда проектът за бюджет на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2014 г. Той бе представен в понеделник от управителя на НОИ Бисер Петков след заседание на Надзорния съвет на НОИ.

В приходната част на проектобюджета за следващата година се предвижда запазване на размерите на осигурителните вноски от т.г. С 2.6 процента ще се увеличи средният осигурителен доход за следващата година, което като постъпления от осигурителни вноски е увеличение от 22.7 млн. лв.

Предвижда се увеличаване на размера на максималния осигурителен доход от 1 януари 2014 г. от сегашните 2200 лв. на 2400 лв. По информация на НАП към 30 юни 2013 г., цитирана в понеделник от Петков, около 90 хил. души са декларирали доходи над 2200 лв. Разчетите на НОИ показват, че от увеличението само от тази мярка се очакват допълнително постъпления от 37 млн. лв.

В разходната част на бюджета за 2014 г. се предвижда запазване на критериите за достъп до пенсии на нивата от т.г. Замразява се изискването за стаж и възраст.

От първи 1 юли следващата година всички пенсии ще се осъвременяват по "швейцарското правило" (50 процента от индекса на потребителските цени и 50 процента от ръста на средния осигурителен доход), като ще се формира увеличение от 3 процента. Предвижда се запазване на срока и продължителността на обезщетението за бременност и раждане. От 1 януари 2014 г. обезщетението за отглеждане на дете до 2 години се предвижда да нарасне от 310 на 340 лв.

Приходите от осигурителни вноски и неданъчни приходи в консолидирания бюджет за следващата година са планирани в размер на 4.44 млрд. лв., като основната част от тях са осигурителни вноски, събирани от НАП - 3.556 млрд. лв.

854 млн. лв. са планираните вноски, които постъпват директно в НОИ от бюджетните предприятия. Спрямо очакваното изпълнение в тазгодишния бюджет около 240 млн. са заложени по-високи приходи.

Планираният размер на разходите е 9.365 млрд. лв., с малко над 400 млн. лв. в сравнение с т.г., като основната част от увеличението е за пенсии.

По отношение на краткосрочните обезщетения са планирани с 4.7 на сто повече. Най-големите разходи са за обезщетение за временна нетрудоспособност поради общо заболяване - 327 млн. лв, за обезщетения за бременност и раждане са планирани 271 млн. лв., за обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст - 155 млн. лв., а за парични обезщетения за безработица - 362 млн. лв. (3.1 процент повече).

В консолидирания бюджет се формира недостиг от средства по четири от петте фонда на ДОО в размер на 1.985 млрд. лв. Този недостиг е предвидено да се балансира с излишъка в административния фонд на НОИ, където постъпва субсидията от държавния бюджет, обясни управителят на НОИ.

Споделяне

Още от България