ПроКредит банк вдига капитала си на 34,5 милиона лева

Акционерите на ПроКредит Банк решиха да увеличат дяловото си участие и да вдигнат капитала ѝ с 10,5 млн. лв. до 34,5 млн. лв.

ПроКредит Банк има и нов акционер - IPC Gmbh - Internationale Projekt Consult GmbH, създаден през 1981 г. Дружеството осъществява управление на проекти за създаване на микрофинансиращи институции и предоставя консултантски услуги във връзка с осъществяването на дейността им.

ПроКредит Банк е основана през 2001 г. и досега е отпуснала над 162 млн. евро под формата на повече от 30 500 кредита. За да отговори на нарасналото търсене за финансиране сред местните предприемачи, банката разшири мрежата си и вече има 30 клона в България. Предвижда се през следващите 3 г. да бъдат отворени още общо 28 клона на ПроКредит Банк.

Кредитната институция реализира през 2003 год. нетна печалба в размер на 2,2 млн.лв, или почти 6 пъти повече в сравнение с предходната 2002 год.

В края на 2003 год. броят на кредитите в портфейла на Банката е 16 492, а общата им сума достигна 150 млн.лева., 183% ръст спрямо 2002 г.

Депозитната база достигна до 75 млн.лв, или 194% ръст спрямо 2002 год.

Още от Бизнес