Промишлеността със забележим ръст за първи път от началото на кризата

Промишлеността със забележим ръст за първи път от началото на кризата

Промишленото производство бележи ръст от 3.6% през юни тази година в сравнение със същия месец на миналата година, съобщи НСИ във вторник. Това е най-значителният годишен ръст в промишлеността от началото на 2009 г., когато през цялата година бе отбелязван чувствителен спад. Трендът се обърна едва тази година. Сегашният ръст обаче е спрямо значително ниската база преди година.

Още преди три месеца вицепремиерът и финансов министър Симеон Дянков обяви, че вече се забелязват първите признаци на излизане от кризата и посочи слабото оживление в промишлеността. Според прогнозите на правителството тази година ще завърши със спад на икономиката от около 2%, а едва догодина може да се очаква слаб ръст от 1%.

В добивната промишленост през юни е отчетено увеличение с 13.4%, в преработващата промишленост - с 4.9%, докато в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ продукцията намалява с 2.4%. Регистриран е ръст в производството на продукти за междинно потребление - с 11.8%, и в производството на инвестиционни продукти - с 9.5%, а в производството на енергийни продукти има спад с 1.2%.

На месечна основа ръстът в промишлеността през юни е 11.5%, като ръстът в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е 17.3%, в добивната промишленост - 12.4%, а в преработващата промишленост - 10.1%.

По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава в производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 29.4%, в производството на лекарствени вещества и продукти - с 21.4%, в производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение - с 20.9%, в производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 15.7%, в производството на мебели - с 14.9%.

Спад е регистриран в производството на основни метали - с 8.6%, в печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители - с 8.1%.

НСИ регистрира и чувствително увеличение на оборота в промишлените предприятия - през юни тази година той нараства с близо 16% на годишна база. В добивната промишленост увеличението е 53.8%, в преработващата промишленост - 18.7%, в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - 0.6%.

В сравнение с предния месец оборотът през юни нараства с 8.0%, като в добивната промишленост продукцията се е увеличила с 24.5%, в преработващата промишленост - със 7.8%, а в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 5.5%.

Свитото потребление удря с близо 11% оборотите в търговията

Свитото потребление продължава да оказва негативно въздействия на търговията и тя намалява оборотите с 10.5% през юни спрямо същия месец на миналата година, показват още данните на статистиката.

В търговията на дребно намалението е 6.8%, като слабо увеличение има в търговията с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия – с 1.0%. По-малко от средното е намалението в търговията с горива и лекарства - съответно 5.3 и 5.9%. Много сериозен е спадът в търговията с компютърна и комуникационна техника – с близо 18%, но продължава тенденцията на забавянето му.

В търговията на едро намалението е от 10.4% и се дължи на отрицателните темпове, отчетени във всички съставни дейности - от спад от 4.7% в търговията с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия, до 29.3% в търговията с машини, оборудване и части за тях.

Намалението в търговията с коли и авторемонти все още е голямо - 25.8%, но се наблюдава известно оживление на автомобилния пазар.

Все пак през юни се наблюдава ръст на оборота с 5.8% спрямо предния месец.

За цялото първо полугодие търговският оборот спада с 14.7% спрямо същия период на 2009 година. В търговията на дребно и на едро намалението е съответно 10.5 и 14.2%, а в търговията с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт - 32.7%.

Споделяне

Още от Бизнес