Райфайзенбанк ще ползва свой рейтинг за оценка на искащите заем

Райфайзенбанк (България) вече ще използва собствен рейтинг при оценка на заявките за кредити от домакинства, фирми и институции, което ще позволи по-точното калкулиране и управление на кредитния риск за цялата банка.

Одобрението за прилагането на този подход, вместо на стандартизирания, е издадено съвместно от БНБ и от австрийския банков регулатор (Financial Markets Authority, FMA) след комплексна проверка, извършена по изискванията на най-съвременните регламенти на ЕС в областта на банките, съобщиха от "Райфайзен" във вторник.

Освен че банката вече ще може да оценява кандидатите за кредити по по-съвършени методи и най-добрите международни практики, одобряването на собствения ѝ вътрешен рейтинг показва способността ѝ да управлява и адекватно да оценява своите вътрешноприсъщи рискове, осигурявайки необходимото капиталово покритие, в съответствие с реалното качеството на активите в своя баланс, допълва съобщението.

Споделяне

Още от Бизнес