Ръстът на БВП през второто тримесечие е 6.6%

Брутният вътрешен продукт (БВП) нараства през второто тримесечие на тази година с 6.6% спрямо същия период на миналата година. Това сочат предварителните оперативни данни на Националния статистически институт, огласени във вторник.

За първото полугодие БВП се е увеличил с 6.4% спрямо съответния период на миналата година.

Произведеният БВП през второто тримесечие е за близо 13 млрд. лв. На глава от населението се падат 1686 лева от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1,45 лв. за долар, БВП възлиза на 8.9 млрд. долара и съответно 1162 долара на глава от населението. БВП, преизчислен в евро, възлиза на 6.6 млрд. евро или на човек 862 евро.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност (БДС) възлиза на 10.8 млрд. лв. по текущи цени. Преизчислена в съпоставими цени, добавената стойност се е увеличила с 8.7% спрямо съответния период на предходната година. В структура на икономиката индустриалният сектор увеличава относителния си дял от 33.2% през второто тримесечие на 2006 г. на 33,3% за същото тримесечие на 2007 г. Реалното нарастване на създадената добавена стойност от сектора е 10.5%.

За индивидуално потребление на населението през второ тримесечие на годината се изразходва 76.1% от произведения БВП. Реалното увеличение на показателя е 5.7% спрямо съответното тримесечие на 2006 г.

Външнотърговското салдо от стоки и услуги остава отрицателно. Вносът на стоки и услуги надвишава с 2.6 млрд. лв. износа. За този период обемът на външнотърговския стокооборот е нараснал реално с 9.45%. Износът на стоки и услуги е нараснал реално с 5.7%, докато увеличението на вноса на стоки и услуги спрямо съответното тримесечие на 2006 г. е 10.7%.

За полугодието БВП достига номинален стойностен обем от 24.5 млрд. лв. Преизчислен в долари БВП при среден за първите шест месеца на годината курс от 1.47 лв. за долар, възлиза на 16.63 млрд. долара. На човек от населението се падат 3179 лв. или 2159 долара. Преизчислен в евро БВП е съответно 12.5 млрд. лв., като на човек се падат 1625 евро.

Добавената стойност, реализирана от субектите на националната икономика, възлиза на 20.1 млрд. лв. Реалният обем на показателя е с 8.2% по-висок от достигнатия през първото шестмесечие на 2006 г.

Външнотърговското салдо е също негативно с близо 6 млрд. лв. Индексът на вноса е по-висок от този на износа – вносът нараства реално с близо 12%, а износът - с 4.1%.

Споделяне

Още от Бизнес

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?