Месечен анализ на Райфайзенбанк (България):

Ръстът на инфлацията ще се отрази негативно на потреблението на домакинствата

През септември бе отчетена висока инфлация от 1.1% заради поскъпването на храните и в края на годината инфлацията може да достигне 4.4% с тенденция тази стойност да бъде надхвърлена, ако неблагоприятната тенденция при храните се задълбочи.

Това констатира в редовния си месечен анализ икономическото звено на "Райфайзенбанк" (България).

Анализаторите на банката отчитат нарастване на промишлената продукция с 2.7% на годишна база през август, както и средно 3% растеж в строителството за юли и август.

В търговията на едро е налице спад, но в търговията на дребно оборотът продължава да расте, което е индикация за продължаващо нарастване на потреблението през тези два месеца, отчитат анализаторите.

Текущата сметка през август е положителна (579.3 млн. евро) поради приходите от летния туризъм. За първите осем месеца на годината салдото също е положително – 227 млн. евро. Същевременно търговският баланс продължава да се влошава в резултат на по-бързия растеж на вноса в сравнение с износа, което също е в подкрепа на очакванията за растеж на вътрешното търсене.

На пазара на труда е отчетено минимално намаление на безработицата до 11.6% през септември.

"Развитията в икономиката през лятото съответстват на нашите очаквания за продължаващо бавно възстановяване”, коментира главният икономист на "Райфайзенбанк" Калоян Ганев.

"С настъпването на есенно-зимния сезон обаче предстои да видим влошаване на показателите на пазара на труда – спад на заетостта и нарастване на безработицата. Това по естествен път ще се отрази и върху лошите и преструктурираните кредити, при които благоприятната тенденция от лятото вече започна да се обръща. Инфлацията също е възможно да се превърне в по-сериозен проблем до началото на следващото лято, което ще се отрази негативно върху покупателната способност на домакинствата”, смята Ганев.

Споделяне

Още от Бизнес