Ръстът на кредитите се забавя през август

Жилищните кредити са се увеличили с 12.1% на годишна база спрямо ръст от 15.1% през юли. Това показват данните на БНБ за паричните и кредитни показатели през август, публикувани в четвъртък.

Потребителските кредити бележат годишно увеличение от 2.8% през август спрямо 3.1% през юли 2009 г. На годишна база другите видове кредити намаляват с 10.4% през август при 7.8% спад през юли.

Кредитите за домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинствата, са 18.375 млрд. лева или 27.7% от БВП в края на август тази година, като се увеличават със 7.2% спрямо същия месец на 2008 г.

В края на август 2009 г. кредитите за неправителствения сектор възлизат на 49.664 млрд. лева (74.9% от БВП) при 49.663 млрд. лева за юли 2009 г. (същият процент - 74.9% от БВП).

Годишният им темп на прираст през август 2009 г. е 5.9 процента, докато през юли е бил 8.2%.

Нетните чуждестранни активи възлизат на 15.381 млрд. лева в края на август 2009 г. при 14.207 млрд. лева през предходния месец, като на годишна база се понижават с 15.8 процента при 18.3 процента спад през юли 2009 г., отчитат още от БНБ.

Чуждестранните активи на годишна база спадат с 12 процента през август 2009 г., докато през юли намаляват с 8.1 процента, а чуждестранните пасиви спадат с 8.1 процента през август при 2.8 процента годишен ръст през юли 2009 г., сочи статистиката на БНБ.

Споделяне

Още от Бизнес