Регулаторът позволи на CEZ тримесечно отчитане на електромери

Регулаторът позволи на CEZ тримесечно отчитане на електромери

Напролет вероятно ще започне отчитането на електромерите в Западна България на тримесечен период. Това става възможно, след Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) одобри новите общи условия на договорите за продажба на електрическа енергия от ЧЕЗ Електро България, влизащи в сила от понеделник -26 ноември. Дружеството на чешката CEZ пое снабдяването на потребителите в столицата, София-област и Плевенско, след разделянето от януари 2007 г.на дейностите по доставката и търговията с електрическа енергия.

След като на два пъти отказва консумацията да се отчита на по-дълъг период, сега ДКЕВР склони да има равни месечни вноски за тока, изчислени на база предишна консумация, и една изравнителна. Така компанията ще може от 1 януари 2008 г. да въведе новия метод на отчитане, но от CEZ уточниха, че това ще стане след провеждане на широка обществена кампания, с която да разясни всички детайли по отчитането. "Отчитането на 3 месеца няма да стане по-рано от приключването на отоплителния период, за да няма притеснение сред хората, взимащи социалните помощи", посочиха от дружеството.

Размерът на равните месечни вноски ще се изчисляват на базата на потреблението за година назад по одобрена от ДКЕВР формула. Когато изчислената стойност е под 2 лв. без ДДС потребителят няма да плаща равна месечна вноска, а ще си погасява задължението с изравнителната сметка, става ясно от приетите общи условия.

Изравнителната сметка ще се изчислява след засичане на електромера, както това става сега с парното. Когато клиентът е плащал повече от консумацията, компанията ще използва внесената в повече сума за погасяване на бъдещи плащания. Ако потребителят иска, тя може да му бъде върната в брой, но за целта трябва да подаде  писмено заявление и пет дни след това ще му бъде възстановена.

До датата, определена за възстановяване на надплатената сума от страна на CEZ или за плащане на изравнителната вноска от потребителя, страните няма да си дължат лихви.

В новите общи условия на дружеството е записано още, че обектите, които са си платили за предоставяне на електрическа мощност над 100 (сто) киловата месечно ще има две междинни и едно окончателно плащане на сметката. До 15-то число на текущия месец трябва да се внесат 50 на сто от стойността на изразходвания ток. До 23-то число ще са дължими останалите 25 на сто, а окончателното плащане трябва да стане до 10-то число на следващия месец.

Компанията е успяла да си извоюва правото да въведе парична гаранция за онези клиенти, които в продължение на една година са просрочили три пъти с повече от 10 дни срока за плащане на сметката си и електроснабдяването му е било прекратено. Тогава потребителят ще трябва да внесе обезпечение на стойност двукратния размер от просрочената сума. Средствата ще бъдат използвани при бъдещи просрочвания на плащанията, ако абонатът в следващите 12 месеца е изряден, парите ще му бъдат върнати.

Ако CEZ неоснователно откаже да продава електроенергия на клиент, ще трябва да плаща обезщетение от 10 лева за всеки 24 часа закъснение. Компенсацията ще може да се претендира от потребителя в рамките на 30 дни от изтичането на неспазения от доставчика срок.

В случай, че потребителите останат без ток по вина на дружеството над 24 часа извън случаите на авария и други непредвидени обстоятелства, ще могат да получат обезщетение от 20 лева и по 10 лева за всеки следващ период от 12 часа без осигурена електрическа енергия. Обезщетението може да се претендира от потребителя в рамките на 30 дни от получаването от продавача на уведомление за прекъснатото електроснабдяване.

Споделяне

Още от Бизнес

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?