Руската църква прие десет бизнес заповеди

Руската православна църква прие днес документ с "десет икономически заповеди". В текста, изготвен по подобие на десетте божи заповеди, се потвърждава правото на частна собственост, но в същото време се набляга на социалната отговорност на бизнес средите, предаде АФП.

Документът, приет от Осмия всемирен руски народен събор, е съставен от десет заповеди, които имат за цел да дадат нравствена рамка на икономиката. Много шефове на предприятия и търговци вече са изявили желание да подпишат заповедите и така да ги приемат като свои правила за действие, съобщи в началото на църковния събор митрополит Кирил, който отговаря за връзките с обществеността на Московската патриаршия.

Църковните правила гласят, че предприемачите, властите и обществото трябва "да се грижат за интелектуалното, духовно и физическо развитие на всеки човек", като помнят, че "човек не е постоянно работещ механизъм" и "има нужда от време за отдих".

"Необременителните данъци са в основата на ефективната и нравствена икономика", продължават напътствията на църквата.

Укриването на доходи, незаконният износ на капитали в чужбина са равнозначни на ограбване на своите сънародници, посочва църковния събор.

Укриването на данъци се оценява като "кражба от сираците, старците и инвалидите".

Пожертвуванията за бедните "трябва да са закон" както за предприятията, така и за "всеки състоятелен работещ човек", тъй като "бедността е също толкова голямо изпитание, както и богатството".

"Бедният човек е длъжен да се държи достойно, да се стреми към ефективен труд и да повишава професионалното си равнище, за да излезе от бедственото положение, а държавата, обществото и бизнесът трябва да му помагат", гласи друга от десетте икономически заповеди на Руската православна църква.

Осмата заповед гласи: Политическата и икономическата власт трябва да са разделени. Участието на бизнеса в политиката и неговото влияние върху общественото мнение може да бъде единствено прозрачно и открито.

Специално се отбелязва, че всяка материална помощ от бизнеса оказвана на политически партии, обществени организации, средства за масова информация, трябва да се дава публично и да може да бъде проверена. Според църквата тайната помощ подлежи на публично осъждане като безнравствена.

Частните медии са длъжни да говорят откровено за източниците си на финансиране, техния размер и своите разходи.

Производствените и предприемачски структури, които са изцяло държавни или държавата има участие в тях, не трябва да имат политически предпочтания.

В икономиката няма място за корумпирани и други престъпници, пише в заповедите. Посочва се, че лица и структури, извършили престъпления и особено в корупция, не трябва да се приемат за делови партньори. Нравствено отговорният бизнес не може да има нищо общо с търговията с хора, проституция, порнография, медицинско и духовно шарлатанство, незаконна търговия с оръжие и наркотици, политически и религиозен екстремизъм.

Определяйки конкуренцията като "един от двигателите на икономиката" в 9-тата заповед, църковниците повеляват в конкурентната борба да не се прибягва към лъжи и оскърбления, като се използват пороци и инстинкти.

Препоръчва се да не се прибягва към реклама, съдържаща откровени лъжи, експлоатираща полови инстинкти, подбуждаща човека към пиянство, тютюнопушене, възползваща се от душевната незрялост на децата. Не трябва да се оскърбяват в реклами религиозните и национални чувства на хората, пише още в правилата.

Споделяне

Още от Свят