С близо 4% се очаква да нараснат приходите от чужди туристи у нас до 2016 г.

Според проучвания на Световния съвет по туризъм до 2016 г. се очакват близо 4 процента годишен ръст на приходите от чуждестранни туристи в България; 5,3 процента годишен ръст на разходите за туризъм, реализирани от българите, както у нас, така и в чужбина; 3,7 на сто годишен ръст на инвестициите в сектора; 3,3 процента годишен ръст на разходите за туризъм и пътувания, направени от българското правителство и администрация.

В момента отрасълът генерира 14% от БВП на България и осигурява 140 000 работни места. Международните прогнози за развитието на туристическия сектор в България са до 2016 г. туристическият отрасъл да генерира между 16 и 16,4 на сто от БВП или 7,7 милиона евро.

Данните бяха оповестени в неделя, в навечерието на срещата на Международната хотелиерска и ресторантьорска асоциация със седалище в Париж, чийто домакин ще е България.

Според председателя на асоциацията Гасан Аиди, българският туризъм е поел по правилен път на развитие, но е необходимо да се повиши качеството на обслужване и квалификацията на кадрите.

Аиди е в София заедно с генералния директор на международната асоциация Ейбрахам Розентал за заседание на Съвета на директорите на асоциацията в София, домакин на което ще е Националният хотелиерски мениджмънт клуб. С членството на България в ЕС клубът е приет в международната асоциация, която е единствената призната от ООН световна бизнес организация в хотелиерството и ресторантьорството. В нея членуват национални асоциации на над 100 държави и 50 световни хотелски вериги.

Според официалната статистика за 2006 г. България е посетена от 5 158 000 чуждестранни туристи, което е ръст 6,64 на сто спрямо предходната година. Приходите от сектора са за два милиарда евро. У нас има 2880 хотели, като в това число не влизат т. нар. семейни хотели с до 15 стаи.

Споделяне

Още от Бизнес

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?