Съдебният изпълнител Иван Чолаков е изгонен от професията за три години

Иван Чолаков, сн. бТВ

Дисциплинарната комисия на Камарата на частните съдебни изпълнители (ЧСИ) наказа с три години лишаване от права своя колега Иван Чолаков. До това решение се стигнал след проверка на 7 изпълнителни дела, заведени от него. Дисциплинарната комисия се е самосезирала след поредица от репортажи на бТВ, в които граждани твърдяха, че са жертва на измами с фалшиви записи на заповеди с участието на адвокат от София и Иван Чолаков.

По три от седемте дела има съмнения, че изпълнителните листове са издадени въз основа на фалшиви записи на заповед, но доказателства не са установени. По останалите четири обаче комисията е открила множество нарушения.

Иван Чолаков е връчвал книжа извън района си на действие на ЧСИ и то на поставен под пълно запрещение, който няма право да получи призовката. Има връчване на книжа на лице, находящо се на адреса, означено само с две имена, което е недостатъчно за идентификацията му. Друго нарушение е залепване на призовка на жилището по постоянен адрес на хора, чийто настоящ адрес е в Швейцария и започване на принудителното изпълнение, без да се изчака да изтече 14-дневният срок за възражение от страна на длъжника.

Актът на Дисциплинарната комисия подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд.

"Контролът е основен приоритет в дейността на Камарата на ЧСИ. За последните две години извършихме проверки на всички кантори в страната, отправихме и препоръки за отстраняване на пропуски и нарушения. В няколкото случая на пълно или частично неизпълнение се образуваха и дисциплинарни производства. Категорични сме, че законът и правилата трябва да се спазват от всички ЧСИ", коментира председателят на Камарата на частните съдебни изпълнители Георги Дичев.

Споделяне

Още от България