Съдия изпълнителите стават частници след 2006 г.

Съдия-изпълнителите да станат частни от 2006 година предвижда законопроект, внесен в Народното събрание. Целта е така да се повиши качеството на изпълнение на принудителното производство чрез създаване на конкурентна среда. Това ще се реализира основно чрез създаването на възможността частниците да могат да осъществяват дейността си в цялата страна, както и чрез свободен достъп до професията.

Очаква се законопроектът, внесен в петък от председателя на парламента проф. Огнян Герджиков, шефа на икономическата комисия Валери Димитров и депутати, да бъде приет до края на годината. Предстои и изменение на Гражданско-процесуалния кодекс в частта за изпълнителното производство. Промяната в принудителното изпълнение бе представена в петък по време на дискусия, организирана от Министерство на правосъдието и Американската агенция за международно развитие.

Предвижда се законът да влезе в сила след една година и да има тригодишен преходен период, в който ще действат и частни, и държавни съдии-изпълнители. През това време частните съдии-изпълнители ще трябва да си отворят кантори с персонал, подобно на нотариусите.

Председателят на икономическата комисия Валери Димитров разясни, че нуждите на пазара по естествен начин ще определят броя на частните изпълнители в България, поради което и законопроектът не предвижда ограничителни квоти. Няма да има и райониране за страната.

Затягат мерките срещу длъжниците

Действията на съдия-изпълнителя няма да могат да се обжалват, както и няма да може да се обжалва оценката на имуществото, а то ще се продава на открит търг.

Целта е да бъдат избегнат злоупотребите с правото на обжалване от страна на длъжниците, тъй като в сегашния закон хипотезите за обжалване не са ограничени и дефинирани ясно.

Частниците обаче ще могат да бъдат съдени за вреди, причинени от действията им. Обезщетяването на засегнати лица в подобни случай ще се гарантира чрез задължителни застраховки "Професионална отговорност" за съдия-изпълнителите.

Таксите за съдия-изпълнителите ще се определят с постановление на МС. Нотариусите засега няма да могат да бъдат и съдии-изпълнители.

Засилен държавен контрол

Предвижда се засилен държавен контрол над частниците, акцентираха вносителите пред журналисти с аргумента, че това е важна обществена дейност.

Контролът върху дейността на частните съдия-изпълнители ще става на няколко нива от независими органи.

За професионалната им дейност ще следи едновременно съсловната им организация - Камарата на частните изпълнители чрез създадена към нея Дисциплинарна комисия, както и министърът на правосъдието.

Инспекторатът към правосъдното министерство ще контролира и финансовата отчетност. Членовете на Дисциплинарна комисия ще бъдат избирани предимно от правосъдния министър.

Същевременно законът задължава всички държавни институции да предоставят информация и да съдействат на съдия-изпълнителите, независимо от факта, че са на частна практика. Съдия-изпълнителят ще има и правото на информация и документи за длъжника и имуществото му, включително и достъп до данъчна и банкова секретна информация.

Частните съдия-изпълнители ще имат и по-широк кръг дейности и задължения. Те ще определят начина на изпълнение на производството; ще бъдат и пазач и управител на имуществото, служещо за обезпечение на кредитора; ще посредничат между страните в производството за постигане на спогодба по погасяване на задължението; ще връчват съдебни призовки.

Предвижда се да бъде изградена и единна информационна мрежа на частните съдия-изпълнители.

Споделяне

Още от България

Колко време давате на новия парламент?