Сини и жълти министри продавали жилища срещу компенсаторки

Бившият дипломат №1 в кабинета "Костов" Надежда Михайлова, нейни колеги, а също сегашният регионален министър Валентин Церовски и експросветният царски шеф Владимир Атанасов са сред министрите, продавали държавни жилища с компенсаторки, сочи одит на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол.

От 1 юли 2001 г. до 29 февруари 2004 г. са завършени сделките по 51 продажби на държавни жилища от ведомствените фондове на 8 министерства и президентската администрация, съобщиха от Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол.

При определяне на цената, реда и начина на плащане на държавните жилища при 44 от общо 51 продажби е извършено заплащане и с компенсаторни инструменти.

До тази проверка се стигна след като избухна скандала с евтините ведомствени жилища, продадени на министри и висши държавни служители в Министерски съвет. Там бяха открити занижени оценки и новодомците бяха задължени до доплатят по пазарна стойност апартаментите си. Единствена депутатката Гадар Хачикян още чака правителствените юристи да намерят вариант, тя да върне жилището си. Полина Иванова от МС пък бе уволнена от премиера, защото не допуснала оценители.

Заради атаките срещу платилия с компенсаторки жилището си регионален министър Валентин Церовски, от НДСВ нападнаха предишните управляващи, че масово са продавали държавни жилища срещу компенсаторни.

При 7 продажби - една в Министерството на финансите, 3 в администрацията на президента и 3 в Министерството на образованието и науката цялата стойност на жилището е заплатена в лева и не е плащано с компенсаторни инструменти. От общо продадените 51 държавни жилища 3 са закупени от министри - Венцислав Върбанов, Теодосий Симеонов и Валентин Церовски, 3 апартамента са закупени от заместник министри - Димитър Петров, Никола Янков и Петя Гегова и 45 от служители на министерствата и администрациите.

Експерти на АДВФК са извърши вътрешни одити за проверка на законосъобразността на отдаването под наем и продажбите на държавни жилища - частна държавна собственост в 14 министерства, администрациите на президента, на Народното събрание и в областна администрация - област София. При проверката е било констатирано, че през одитирания период не са осъществени продажби на жилища - частна държавна собственост, от Министерството на младежта и спорта, Министерството на енергетиката и енергийните ресурси, администрацията на Народното събрание, Министерството на културата, Министерството на околната среда и водите, Министерството на транспорта и съобщенията, Министерството на труда и социалната политика.

Поради големия обем на продадени апартаменти през периода, срокът за проверките в Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи е бил удължен, съобщават от агенцията.

Надежда Михайлова е продала 14 апартамента

От жилищния фонд на закритата Изпълнителна агенция "Дипломатически имоти в страната" към МВнР на служители на ведомството са продадени 14 апартамента. Стопанисвани са 112 апартамента. Настаняването на наемателите е извършено през периода 1997-1998 г., като договорите за наем са сключени от ръководителя на Бюрото за обслужване на дипломатическия корпус, преобразувано през 2000 г. в Изпълнителна агенция "Дипломатически имоти в страната".

Съгласия за продажба на апартаментите са дадени от бившия министър на външните работи Надежда Михайлова от януари 1999 г. до май 2001 година. Определено е заплащането да се извърши до 50 на сто от стойността на жилищата с компенсаторни инструменти.

На второ място по продажби за проверявания период е Министерството на образованието и науката, което е продало 11 от предоставените му 36 жилищни имоти. За 9 от имотите процедурите по настаняване и даване на съгласие за продажба са приключили преди 1 юли 2001 година.

Съгласие за извършване на продажбите на 9 апартамента е дадено от бившите сини министри Веселин Методиев и Димитър Димитров, като за 6 от тях е направено потвърждение и от министър Владимир Атанасов, поради изтичане на шестмесечния срок на действие.

Издадени са и две съгласия за закупуване на апартаменти от министъра на образованието и науката Владимир Атанасов. Всички апартаменти са продадени на служители на министерството. Със съгласието на министъра стойността на 8 ведомствени жилища е заплатена 50 на сто в лева и 50 на сто в компенсаторни записи. Трима от купувачите са заплатили стойността на жилищата изцяло в лева.

Станков не е разрешил нито една продажба

Министерството на правосъдието е стопанисвало 10 жилищни имоти, от които са продадени 6 жилища. Апартамент с площ 130,38 кв.м. в ж.к. "Витоша" е купен от бившия министър на правосъдието Теодосий Симеонов. Стойността на жилището от 57 000 лв. е определена като действителна пазарна цена по чл.79 от ППЗДС. Апартамент с площ 96,96 кв.м. в район "Изгрев"е закупен от заместник-министъра на правосъдието Димитър Петров. Останалите четири апартамента са продадени на служители. Определено е, че 75 на сто от цената и на шестте апартамента може да се плати с компенсаторни инструменти. От страна на министър Антон Станков не са издавани разрешения за закупуване на държавни жилища от ведомствения фонд на министерството, се уточнява в съобщението.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството е разполагало с 20 апартамента, от които са продадени две жилища. Апартамент от 118.35 кв.м., район "Средец", е купен от министър Валентин Церовски. Продажбата е извършена от министъра на държавната администрация на основание чл.11, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост. Апартамент с площ 98,66 кв.м., намиращ се на ул. "Пиер Дегейтър" номер 9, е продаден на зам.-министърката Петя Гегова. Договорено е 50 на сто от цената и на двата апартамента да се заплати в компенсаторни записи.

Министерството на финансите е стопанисвало 14 жилищни имота, от които е продаден един апартамент на служител на министерството, заплатен изцяло в лева. От ведомствения фонд на Министерството на икономиката е продадено едно жилище. Жилището с площ 98,60 кв.м., намиращо се в ж.к "Овча купел", е продадено на Никола Янков, зам. министър на икономиката. Продажната цена е определена при условията на чл. 78 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и е 21 501 лв. /без ДДС/. Определено е и 50 на сто от цената да се заплати в компенсаторни записи.

Министерството на земеделието и горите е стопанисвало 21 жилищни имоти, от които са продадени 2 - по действителни пазарни цени, съгласно чл. 79 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост. Плащането е извършено в лева и с компенсаторни инструменти в размери 50 на сто и 75 на сто от цената на жилищата.

Здравното министерството е стопанисвало 31 жилища, от които на служители на ведомството са продадени 11 апартамента. При всички продажби е определено 65 на сто от цената да се заплати с компенсаторни инструменти.

В президенството не продават срещу компенсаторки

През одитирания период администрацията на президента е разполагала с 12 апартамента, от които 3 са продадени на служители, като не е допуснато плащане с компенсаторни инструменти. Договорите за наем са подписани от април до октомври 2001 г. от Румен Христов, главен дминистративен секретар на президента. Съгласие за продажбата на държавните жилища е дадено от главния секретар на президента през ноември и декември 2001 година.

Недостатъци в работата на жилищните комисии

В работата на жилищните комисии са констатирани недостатъци, пише в съобщението. При окомплектоването на документите има пропуски, свързани с процедурата по отдаване под наем. Не са представени данни за извършени проверки от жилищните комисии на Министерството на финансите и Министерството на здравеопазването за определяне на жилищните нужди на служителите по реда на ППЗДС. В Министерството на правосъдието към досиетата на наемателите не са приложени декларации за обстоятелствата от ППЗДС, а именно, че лицата не притежават в София жилище или вила, годни за постоянно обитаване, и че не са прехвърляли жилищен имот на други лица след 13 март 1990 година.

Продажбите на жилища - частна държавна собственост, предоставени за управление на министерствата, на настанените в тях наематели са организирани и провеждани съгласно изискванията на Закона за държавната собственост и Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, пише в съобщението на АДВФК. От агенцията посочват, че не е регламентиран редът за набиране и разходване на средствата, получени от продажбата на жилища, както и процентът от цената, който може да бъде заплащан с компенсаторни инструменти.

Още от България

Какво би означавало отпадането на мониторинга на Европейската комисия?