Сметната палата: Договорът с ВИ е рисков за БНТ

В договора между БНТ и руската фирма Видео интернешънъл има рискове, които могат да окажат неблагоприятно влияние върху бюджета на държавната телевизия. Това становище прие и оповести в четвъртък Сметната палата. Одитната институция бе сезирана да направи проверка на договора.

Според Сметната палата, тъй като договорът не е утвърден от Управителния съвет на БНТ, той не поражда правни последици за телевизията. От палатата цитират текстове от закона за радио и телевизия и правилника за организацията и дейността на УС на БНТ, според които всички договори на телевизията на стойност над 50 хил.лв. се утвърждават от борда на БНТ. В договора между БНТ и ВИ е записана 3 млн.лв. неустойка при едностранното му прекратяване.

От Сметната палата посочват, че уговореното възнаграждение и обезщетение на търговския представител Видео интернешънъл - общо 21%, е по-голямо от обещания от ВИ ръст на рекламните приходи на БНТ - 15% за първата година на договора и по 10% за следващите две години. Това е икономически неизгодно, констатира палатата.

На базата на рекламните приходи на държавната телевизия за 2003 г. от 8.085 млн.лв. и планираното увеличение с 15% до 9.298 млн., одитната институция е пресметнала, че БНТ ще приключи 2004 г. с 740 хил.лв. по-малко приходи от 2003-та, след като плати дължимото на Видео интернешънъл.

От Сметната палата подчертават, че възнаграждението на Видео интернешънъл не е обвързано с постигането на обещания ръст на рекламните приходи.

Одитната институция отчита тенденция на намаление на рекламните приходи на БНТ през последните три години. То е твърде голямо за периода 2001 г. - 2002 г. - с 45 на сто, а за 2003 г. намалението е със 17 на сто спрямо предходната година.

Според Сметната палата една от причините за това е преразпределението на рекламния телевизионен пазар.

Палатата посочва, че към 31 декември м.г. БНТ отчита общо 11.590 млн.лв. приходи от реклама и спонспорство, които представляват 71 % от всички собствени приходи.

Според Сметната палата Гоцев е избрал и най-неизгодната за БНТ форма на търговско представителство за Видео интернешънъл. От съществуващите възможности в Търговския закон, избраната е най-обвързващата като задължения за БНТ и е свързана с най-големи финансови разходи, се казва в становището.

Индиректно палатата обвинява Гоцев, че е поставил Видео интернешънъл в привилегировани условия спрямо останалите фирми от бранша. Към договора с ВИ не са приложени доказателства, че избраният търговски представител предлага по-добри условия от други конкуренти, а съгласно правилата за реклама в БНТ ръководството на телевизията не може да допуска привилегирована позиция за сметка на негови конкуренти.

От Сметната палата също потвърждават, че Гоцев е поставил държавната телевизия в зависимост от руската фирма, подписвайки клауза за задължителното ѝ съгласие преди сключването на всеки рекламен договор.

Още от България

Проявите на расизъм на националния стадион бяха: