Сметната палата отново хвана в нарушение ведомството на Абрашев

Министерството на културата е издавало командировъчни на служители от централната си администрация, без в заповедите да се посочват размерите на квартирните пари, на които командированите имат право. Така са създадени предпоставки за грешки и пропуски в отчитането на разходите, се констатира в одит на Сметната палата, проверила финансовите сметки на ведомството на Божидар Абрашев за първото полугодие на 2004 година.

Палатата констатира, че министерството не е упражнявало ефективен предварителен контрол върху издаваните заповеди.

Одитът е констатирал още, че министерството на културата е приемало неотговарящи на норматива разходно-оправдателни документи срещу бюджетни средства, които е предоставяло на други организации. Така ведомството на Абрашев е нарушило един от основните счетоводни принципи, регламентирани от Закона за счетоводството.

Културното министерство е било санкционирано и заради закъсняла регистрация по Закона за данък върху добавена стойност.

Във ведомството е изградена система за финансово управление и контрол, но тя не е действала достатъчно ефективно, за да гарантира спазването на нормативните изисквания при управлението на бюджета на министерството и да осигури своевременно предотвратяване и разкриване на грешки и пропуски, се посочва още в доклада на одиторите.

Експертите на Сметната палата са установили още, че министерството на културата не се е издължило в срок на дружество "Реставрация", което е работило по консервирането и реставрирането на храм-паметник "Александър Невски".

Това не са първите нарушения във ведомството на Абрашев, констатирани от Сметната палата.

След одит за първите 9 месеца на 2003 г., Сметната палата установи, че министерството на културата е приело фалшиви фактури за покупката на цветя за 18 000 лв. от ЕТ "Дани-Даниела Христова". От фирмата на съпруга на Даниела - Христофор Христов, пък били закупени китки за 5500 лв. Така двамата съпрузи се оказаха най-големия доставчик на цветя на министерството, което похарчило за китки общо 26 500 лв.

Други 110 000 лв. пък са били похарчени без документи, които да оправдаят тези разходи. 60 000 лв. пък били изхарчени с нередовни документи, се сочи в предишния доклад на одиторите.

В почти мигновен отговор на публикувания днес одит на Сметната палата, от пресцентъра на министерството на културата го оцениха като "по-сдържан и по-обективен" от миналогодишния.

"Вече няма несправедливи обвинения за разходи за цветя, които министерството на културата поднася на премиери и на бележити хора на изкуството и културата за техни годишнини", се посочва в коментара от ведомството на Божидар Абрашев.

От министерството оценяват като "малко пресилена" констатацията на одиторите, че не е упражняван контрол върху заповедите за командировки. Хората на Абрашев твърдят, че изискванията на наредбата за командировките са спазвани стриктно, в това число сумите за дневни и квартирни и не са превишавани.

Установеното забавяне в плащанията на ведомството на търговското дружество "Реставрация" не се отрича от хората на Абрашев. Те обаче се оправдават, че дружеството е 100 % държавно, с принципал министърът на културата и забавеното издължаване за свършената от него работа по реставрацията на храма "Св. Александър Невски" не е влошило финансовото му състояние.

Споделяне

Още от България