София платила 100 000 лв. за обезщетения на граждани, ухапани от кучета

Регионални приюти ще се изграждат само след "блокиране на раждаемостта в цялата страна"

София платила 100 000 лв. за обезщетения на граждани, ухапани от кучета

Столична община е осъдена 20 пъти само за година от ухапани от кучета граждани, на които са платени обезщетения за близо 100 000 лева, показват последните данни на общинската фирма "Екоравновесие". В същото време нови правила за изпълнение на националната програма за ограничаване на бездомните четириноги влязоха в сила на 1 февруари тази година, показа проверка на Mediapool. Те предвиждат преброяване на бездомните кучета на всеки две години и възможност съседни общини да изграждат регионални приюти, като са разписани ясни стимули за това.

Любопитно е, че новите правила предвиждат регионални приюти да се изграждат след "обявено блокиране на раждаемостта на територията на цялата страна".

Как е в София?

За 2020 г. "Екоравновесие" е изплатило обезщетения на граждани в размер на 91 469.38 лв. по 20 досъдебни производства. Част от тези дела са били заведени през различни години. Обезщетенията се определени от съда и са различни за всеки отделен случай, уточни пред БГНЕС Веселин Асенов, директор на столичното предприятие.

Само преди дни за бездомно куче ухапа 12-годишно дете в училищен двор и стана повод прокуратурата да се самосезира. Инцидентът се случи в двора на 81 СУ "Виктор Юго" в ж.к. Младост. Животното бе заловено и настанено в приют.

Общината: Бездомните кучета намаляха с 67%

Преброяването на бездомните кучета в София последно е правено през 2018 г., като данните показали общ спад с 67% от 2007 г. насам. Статистиката показва, че бездомните четириноги през 2007 г. са били 11 124, през 2009 г. - 8 538, а през 2018 година стигат до 3 589.

Районите с най-висока концентрация на бездомни кучета са в периферията на столицата - "Модерно предградие", "Люлин", "Дружба" и др., защото често там се изоставят вече нежелани домашни любимци, техните потомства, както и животни от съседни общини. Там са разположени и големите индустриални зони, където има и кучета-пазачи.

През 2020 г. общинската фирма е обработила 6888 сигнала, в които влизат такива за болни кучета, за безстопанствени и бедстващи кучета, искания за кастрация на безстопанствени и дворни кучета, за прибиране на трупове на животни, уточняват още от общинското предприятие.

Стимули за приюти, но само след блокиране на раждаемостта

От 1 февруари тази година са факт нови правила за изпълнение на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета в страната. Тогава е обнародвани специфична наредба за целта, установи Mediapool.

Най-голямата изненада в новите правила е изискването регионални приюти да се изграждат след обявено блокиране на раждаемостта на територията на цялата страна, което може да настъпи най-рано след 2 години.

"Блокиране на раждаемостта се констатира, когато за последните две години общините са представили отчети на Българската агенция за безопасност на храните(БАБХ), че безстопанствените кучета на улицата във фертилна възраст са кастрирани, домашните кучета са регистрирани и редовно се провежда профилактика на върнатите по местообитание кучета", пише в наредбата. Там се уточнвява, че блокирането на раждаемостта на територията на цялата страна се обявява със заповед на изпълнителния директор на БАБХ въз основа на годишните отчети за изпълнение на общинските програми. След блокиране на раждаемостта безстопанствените кучета ще се изтеглят от улицата поетапно и се настаняват в приюти по програми за намиране на собственик или за доживотно отглеждане.

Любопитен детайл е, че регионални приюти ще могат да бъдат изграждани или стопанисвани от две или повече съседни общини, или от организации за защита на животните или в партньорство между общината и НПО.
Залагат се и стимули за появата им. Това са "предоставяне на терени и сгради – държавна и общинска собственост", и още - предоставяне на целеви трансфери по бюджетите на общините в рамките на средствата по държавния бюджет за периода на одобрената от Министерския съвет средносрочна бюджетна прогноза.

Успоредно с това при добра воля на изпълнителната и законодателната власт може да се изготвят национални механизми за финансиране и подкрепа, а също и да се включат мерки за кандидатстване по европейските фондове.

Преброяване от март до юни или от септември до ноември

Нови правила посочват, че преброяване на животните ще се извършва март – юни или септември – ноември, като то ще се случва веднъж на всеки две години.

"При преброяването се отчита всяко куче, намиращо се на обществено място без видимо присъствие на собственик", пише в наредбата. Ще се следи за приблизителната възраст, пол, видимо здравословно състояние и наличието или липсата на видима маркировка за извършена кастрация.

Залавянето на безстопанствените кучета се извършва по годишен график, одобрен от кмета на общината, който включва районите и местата за залавяне на безстопанствените кучета, списък на лицензираните превозни средства, използвани за транспортиране на заловените кучета и такъв за ветеринарномедицински амбулатории, в които ще се извършват кастрациите и следоперативният престой.

Ветеринарните специалисти, работещи по програмата, ще трябва да извършват кастрация, маркиране, външно и вътрешно обезпаразитяване, ваксинация срещу бяс и издаване на паспорт. Изрично се посочва, че управителят на ветеринарномедицинското заведение вписва кучетата в интегрираната информационна система на БАБХ – ВетИС, а ветеринарният лекар, извършил ветеринарномедицинските манипулации, ги отразява с подпис и печат в паспортите. На заловените и обработени кучета се осигурява престой във ветеринарномедицинско заведение най-малко 24 часа за следоперативно възстановяване.

Споделяне

Още от България