Спешната помощ ще получи 163 млн. лв. за обновяването на центровете си

Спешната помощ ще получи 163 млн. лв. за обновяването на центровете си

Министерството на здравеопазването съобщи, че е подало проектното предложение за мащабния инвестиционен проект за модернизация на системата за спешна медицинска помощ в цялата страна.

Проектът е на стойност 163 млн. лв. и се финансира от оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020.

Основната му цел е подобряване на достъпа на пациентите до качествена и навременна медицинска помощ при спешни състояния на територията на цялата страна.

По проекта ще се модернизират всички 237 обекта от системата за спешна медицинска помощ в страната. Това са спешните отделения, разкрити в 34 лечебни заведения за болнична помощ, 27 центъра за спешна медицинска помощ и разкритите към тях 176 филиала и изнесени екипи.

В изпълнение на проекта ще се обнови сградният фонд и ще се направят основни ремонти на всички обекти. Те ще бъдат оборудвани и с най-съвременна техника и обзавеждане.

Ще се доставят 400 санитарни автомобили, оборудвани с необходимата медицинска апаратура.

Проектът за спешната помощ се подготвя повече от две години. Подготовката му стартира през 2016 г. от Министерството на здравеопазването и външен консултант – обединение "Регионална здравна инфраструктура". В процеса на подготовката на проектното предложение участва и консултантски екип от JASPERS към Европейската комисия.

Сега предстои Управляващият орган на оперативна програма "Региони в растеж" да прегледа бързо документите, каза министърът на регионалното развитие Николай Нанков. След това проектът трябва да бъде одобрен и от Европейската комисия, защото е над 100 млн. лв. и попада в категорията "голям проект", допълни той.

Споделяне

Още от Бизнес

Как оценявате кандидата на ИТН за премиер?