Справки по списъците чрез интернет, безплатен телефон или sms

Справки в избирателните списъци за местните избори могат да се правят чрез интернет, SMS и чрез безплатен стационарен телефон, съобщиха от Главна дирекция “Гражданска регистрация и административно обслужване” към МРРБ в понеделник.

Интернет адресът, на който могат да се правят справки е www.grao.bg.

Текстовото съобщение по мобилен телефон (sms) трябва да съдържа буквите EGN на латиница и десетте цифри на единния граждански номер (ЕГН). Системата връща sms с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН. Цената за изпращане на sms с ДДС е 30 ст. за абонати на Мтел и Вивател и 29 ст. за абонати на Глобул.

Чрез безплатния за цялата страна стационарен телефон 08001 4726 също могат да се правят справки в избирателните списъци. Телефонният номер се запомня по-лесно като 0800 1 GRAO (буквите grao съответстват на цифрите 4726 на клавиатурата на много телефонни апарати).

След свързване от цифров телефон системата изисква тонално въвеждане на ЕГН и потвърждаване на верността на въведените цифри, след което системата съобщава номера на избирателната секция, населеното място и адреса на избирателната секция.

След свързване от аналогов телефон, системата автоматично пренасочва обаждането към оператор, който извършва справка и съобщава данните за номера на избирателната секция и нейния адрес на обадилия се гражданин.

Споделяне

Още от България

Къде му е мястото на Бойко Борисов?