Средната заплата е достигнала 1247 лв. през март

Средната заплата е достигнала 1247 лв. през март

Средната работна заплата е достигнала 1247 лв. през март, като отбелязва ръст с 5.3 на сто в сравнение с предходния месец и с 12.6 на сто спрямо март 2018 г, съобщи НСИ.

По предварителни данни през първото тримесечие на 2019 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях служители нарастват с 12.9 на сто спрямо първото тримесечие на 2018 година.

Увеличението в индустрията е с 11.4 на сто, в услугите - с 13.1 на сто, и в строителството - с 8.4 на сто.

Според бизнес анкетите на НСИ през юни 2019 г. 34.9 на сто от промишлените предприятия посочват недостига на работната сила като фактор, затрудняващ дейността им. 

През първото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите на възраст 15 и повече навършени години е 3 147 800

От тях 1 681 400 са мъже и 1 466 400 - жени. Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 52.7 на сто, като при мъжете този дял е 58.7 на сто, а при жените - 47.2 на сто. 

През първото тримесечие на 2019 г. броят на безработните лица е 165.3 хил., от които 95.0 хил. (57.5 на сто) са мъже и 70.3 хил. (42.5 на сто) - жени. Коефициентът на безработица е 5 на сто и в сравнение с първото тримесечие на 2018 г. намалява с 0.7 процентни пункта. Коефициентът на безработица за мъжете е 5.3 на сто, а за жените - 4.6 на сто.  

Споделяне

Още по темата

Още от България