Срокът за данък сгради и такса смет е до края на април

Данъкът върху недвижимите имоти, таксата за битови отпадъци и данъците върху превозните средства могат да се платят тази година до края на април, е не до края на март, както беше досега, напомниха в четвъртък от Националната агенция по приходите (НАП).

Допълнителният месец за плащане е предвиден в законодателството и се отнася само за 2006 г.

Предвидените и досега 5% отстъпка от данъка върху недвижимите имоти и данъка върху превозните средства, се ползват до края на април, ако цялото годишно задължение се внесе наведнъж. Ако гражданите изберат да плащат на вноски, могат да направят втората вноска за данък сгради и такса смет до края на юни, третата - до края на септември, и четвъртата - до края на ноември.

Втората вноска за данъка върху превозните средства може да се плати не по-късно от края на септември.

От началото на 2006 г. местните данъци и такси (сред които данък сгради, такса смет, данъците върху превозните средства, данъците при придобиване на имущества, данъците върху наследствата) вече се събират от общинската администрация, а не от данъчната, както беше до края на 2005 г.

Допълнителна информация за заплащането на местни данъци и такси може да се получи от съответната общинска структура. Пълен списък с телефонните номера и адреси на общините може да се намери в интернет-страницата на Националната агенция за приходите http://www.nap.bg/.

Споделяне

Още от Бизнес