Статистиката отчете ръст в строителството и промишлеността

По предварителни данни на Националния статистически институт /НСИ/ през май индексът на продукцията в сектора "Строителство", изчислен въз основа на сезонни данни, е с 1,7 на сто над равнището от предходния месец и с 6,2 на сто в сравнение със същия месец на 2013 година.

На годишна база увеличението на строителната продукция през май 2014 г., изчислено от календарните данни, се определя от положителния темп при гражданското/инженерното строителство, където увеличението е с 14,7 на сто, докато при сградното строителство е регистрирано намаление от 0,1 на сто.

През май индексът на промишленото производство, изчислен от сезонни данни, намалява с 0,7 на сто в сравнение с април. През май 2014 г. календарният индекс на промишленото производство регистрира ръст от 4,9 на сто спрямо съответния месец на 2013 година.

През май намаление спрямо предходния месец е регистрирано в преработващата промишленост - с 1,8 на сто, и в добивната промишленост - с 0,8 на сто, докато в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е отчетено увеличение от 0,1 на сто. На годишна база ръст на промишленото производство, изчислен от календарните данни, е отчетен в добивната промишленост - с 10,5 на сто, в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - със 7,4 на сто, и в преработващата промишленост - с 2,8 на сто.

През май оборотът в раздела "Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети" по съпоставими цени намалява с 0,1 на сто спрямо предходния месец. През май 2014 г. оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарните данни, нараства с 1,3 на сто спрямо същия месец на предходната година. Оборотът нараства по-значително в търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 18,9 на сто, в търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 9,3 на сто, в търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 6,3 на сто, и в търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - с 4,6 на сто.

Спад на годишна основа е регистриран в търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 9,6 на сто, в търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 3,6 на сто.

Споделяне

Още от Бизнес