Структура и задачи на Конвента за реформиране на ЕС

Конветът ще се открие на 28 февруари. Работата му, която ще е открита, ще продължи 1 година. Председателят на Конвента ще представя на всяка среща на върха на държавните и правителствени ръководители на страните от ЕС устен доклад по напредъка на работата на Конвента. Конвентът ще предлага предложения на европейския съвет, което ще е начало на подготовка на междуправителственна конференция за реформите в ЕС.

Председател на Конвента е Валери Жирскар д'Естен. Бившият италиански премиер Джулиано Амато и бившият белгийски премиер Жан- Люк Деан са заместник-председатели.

Конвентът има и Президиум от 15 члена извън председателят и заместник-председателите. Тези 15 члена на Президиума се набират по следния начин: 9 члена са представители на испанското, датското и гръцкото правителство, които ще са ротационните председатели на ЕС до март 2002г., 2 члена са председатели на национални парламенти, 2 члена са от Европейския парламент и 2 члена са Европейски комисари, които са определени да бъдат французинът Мишел Барние и португалецът Антонио Виторино.

Общо Конвентът има 66 члена- председател, заместник-председатели, 15 представители на правителствата на страните-членки на ЕС (по един на всяка страна), 30 представители на националните парламенти (по двама от страна), 16 члена на Европейския парламент, 2 представители на Европейската комисия.

Към Конвентът има и 39 представители на 13 страни-кандидатки за членство. Тъй като се споменават 13 страни-кандидатки това означава, че ще има и представители на Турция. Представителите на страните-кандидатки няма да имат право на глас.

Към Конвента има и 13 представители със статут на наблюдатели: 3 представители на икономическия и социален комитет, 3 представители на социалните партньори, 6 представители на регионите на Европа и един европейски посредник.

Очаква се немското правителство да бъде представлявано от бившия генерален секретар на социалдемократите Петер Глоц. Бившият председател на Христиан-демократическия съюз Волфганг Шойбле ще представлява вероятно Бундестага.

Франция се представлява от социалистическия депутат Ален Баро и от голисткия сенатор Юбер Енел. Пиер Московиси вероятно ще представлява френското правителство. Друг френски представител е социалистът Оливие Дюамел

Още от Европа