Световен междубраншов консорциум ще използва океанските пластмасови отпадъци

Световен междубраншов консорциум ще използва океанските пластмасови отпадъци

Съвместна инициатива за оползотворяване на отпадъците от пластмаса, изхвърлени в реките и по океанските крайбрежия, обедини водещи световни компании в намерението им да създадат верига за доставки на такава суровина и да предотвратява изхвърлянето на нови пластмасови отпадъци във водите.

Междубраншовата група включва технологични корпорации като "Дел" (Dell Inc.) и "Майкрософт" (Microsoft), "Дженеръл Мотърс" (General Motors), "Трек Байсикъл"(Trek Bicycle), "Херман Милер" (Herman Miller), "Интерфейс" (Interface), "Хюмънскейл (Humanscale), "Бурео" (Bureo), "Ван де Сант" (Van de Sant) и др.

Инициативата "Некст Уейв" (NextWave) или "Следваща вълна" е отворена и за други участници и се подкрепя от Програмата на ООН за околната среда, неправителствената организация The Lonely Whale, института 5Gyres, Зоологическото дружество в Лондон и Института за нови материали.

Проучване показва, че приблизително 8 милиона тона пластмасови отпадъци са попаднали в океана през 2010 г. и ако тенденциите не се променят, повече от 150 милиона тона пластмасови отпадъци ще достигнат океана до 2025 г. Това представлява не само заплаха за жизненоважни екосистеми в океана, включително развъдници за риба и коралови рифове от решаващо значение, но също така има нежелани последици за здравето и дълголетието на морските видове и хората.

Членовете на NextWave ще споделят отговорността за разработването на устойчив модел, който значително намалява замърсяването с океанска пластмаса, като същевременно създава икономически и социални ползи за множество заинтересовани страни. В допълнение, групата ще гарантира, че създадената верига за доставки има инфраструктурата и поддръжката, необходими за да се отговори на търсенето, както и че е в съответствие с глобално одобрените социални и екологични стандарти.

Инициативата активно ще ангажира учени и защитници, работещи в областта на морските отпадъци и здравето на океаните, с които да се съветва за устойчив модел, който подкрепя нуждите на крайбрежните общности и околната среда. Партньори от частния сектор са поканени да се регистрират в кампанията "Чисти морета“ като част от техния ангажимент.

Целта на участниците в консорциума е да се отклонят над 3 милиона паунда пластмаса от попадане в океана в рамките на пет години. Това количество се равнява на 66 милиона бутилки за вода в моретата.

Компаниите членове са решили също така да намалят употребата на пластмаса в своите дейности и вериги за доставка. Докато се работи за спирането на потока океанска пластмаса, от решаващо значение е да се гарантира, че всяка компания оценява своя собствен пластмасов отпечатък и елиминира и/или значително намалява своята употреба на пластмаси за еднократна употреба и пластмаси, които не се рециклират.

"Сътрудничеството е от решаващо значение за адресирането на нарастващия проблем с океанската пластмаса. Много се радвам на тясното сътрудничество с лидери в различни индустрии, с които да работим за колективния интерес за достигане до решения, които създават стойност от отпадъци“, посочи Кевин Браун, ръководител на веригата за доставки в "Дел".

Директорът по устойчивост в "Интерфейс" Ерин Мийзън отбеляза, че компанията проактивно се стреми към кръгов подход, включително рециклиране и повторна употреба на материали чрез програмата си за връщане на продукти ReEntry. "Ние смогнахме за намаляване на отпадъците в океана с инициативата Net-Works, като използвахме рибарски мрежи "призраци“, мрежи, изоставени или загубени от рибари, като рециклиран материал в нашата верига за доставки на прежда", допълни представителката на "Интерфейс". "Ние сме уверени, че тази работна група може да ускори рециклирането на пластмаса, стимулирайки разрастването и икономическата жизнеспособност, като същевременно остави трайно положително въздействие върху здравето на нашите океани и изведе кръговата икономика на преден план“, каза тя.

"Океаните са изправени пред "пластмасова“ пандемия и е от решаващо значение компаниите да поемат отговорността за своите вериги за доставки, а потребителите да осъзнаят как изборите, които правят ежедневно, могат да имат трайни последици", заяви Ерик Солхайм, изпълнителен директор на Програмата на ООН за околната среда. Той приветства организирането на групата, която може да се превърне в катализатор за иновация.

"Вълнувам се, че частният сектор се раздвижва и поема активна роля в адресирането на предизвикателствата, свързани с отпадъците в морето. Като променяме начина, по който мислим за отпадъците, ценим управлението им и създаваме групи като тази, които създават икономически жизнеспособен модел с възможност за разрастване, ние можем да дадем тласък на развитието на инфраструктурата, включително нови работни места и възможности за икономически иновации, като същевременно условията на живот и здравето за милиони хора по света се подобряват“, допълва Джена Джамбек, доцент от Центъра за кръгово управление на материали и Института за нови материали в Университета в Джорджия

"Споделянето на идеи и развиването на дизайни, за които ще се използва рециклирана океанска пластмаса като част от разработката на продукти, е много вълнуваща перспектива за нас. Гордеем се да бъдем част от тази група, която ще послужи като катализатор и модел за други да последват и адресират проблема с пластмасовите отпадъци в нашите океани“, коментира Стефан Бергрен, старши-продуктов инженер в "Трек Байсикъл".

"Вярваме, че производителите не трябва да се стремят само към нетно положително въздействие върху нашата околна среда, но също и да работим усърдно, за да реконструираме и възстановим естествените местообитания", допълва Джон Страснър, директор Стратегии на работното място в "Хюмънскейл".

Споделяне

Още от Greenpool

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?