Световната банка прогнозира ръст на безработицата над 10% в новите членки на ЕС

Безработицата в десет от новите страни членки на ЕС - България, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия и Словения – ще се увеличи от 6.5% през 2008 г. на 10.4% през 2010 година или от 3 млн. на 5 млн. загубили работата си. Това прогнозира Световната банка в редовния си доклад за състоянието на икономиката на новите членове на Европейския съюз (ЕС 10), публикуван в четвъртък.

Докато резултатите от антикризисните мерки в световен мащаб са окуражаващи, глобалната икономическа и финансова криза има задълбочаващ се ефект върху домакинствата в страните от ЕС10, а правителствата трябва да преструктурират публичните си финанси, за да смекчат социалната цена на кризата, се казва в доклада.

Този ръст на безработицата може да застраши зараждащо се икономическо възстановяване, тъй като ще отнеме години, за да се увеличи търсенето на работна ръка, смята Световната банка.

Според Каспар Рихтер, старши икономист в региона Европа и Централна Азия на Световната банка, "безработицата, създадена от икономическата криза, се изразява в по-ниски доходи на домакинствата и намаляване на потребителското търсене".

"Намаляващото търсене на работна ръка в индустрията и завръщащите се емигранти от старите страни-членки ще увеличат напрежението на трудовия пазар и системите за социална защита. Това ще се отрази на финансовия сектор, включително и чрез увеличаване на необслужваните кредити. За да се прекрати това, правителствата трябва да се насочат към приоритетни разходи, които подобряват възможностите за растеж и са насочени към програми за социално подпомагане", коментира той.

Според доклада, страните от ЕС10 вече са навлезли в рецесия, като икономическата активност се очаква да намалее с 3% тази година и да остане в застой около нула процента през следващата година.

"България вече усети свиването на глобалното търсене и намаляването на капиталовите потоци, което се отрази в спад на БВП от 3.5% на годишна база за първото тримесечие на 2009 г. Поддържането на благоразумна фискална политика и политика на доходите, както и ускоряването на структурните реформи, е от ключово значение за възстановяването на растежа и за повишаване на конкурентноспобността на българските фирми”, казва Флориан Фихтъл, постоянен представител на Световната банка в България.

Работещите в страни с фиксирани валутни режими са изправени пред по-голям риск от съкращения, тъй като загубата на работни места може да се увеличи рязко със свиването на производството, което е особено видно в балтийските страни. От друга страна обезценяването на местните валути намалява покупателната способност на домакинствата в страните с плаващи валутни курсове (спрямо еврото или долара) и увеличава бремето на домакинствата за обслужване на дълг в чуждестранна валута.

Според доклада на Световната банка икономическата перспектива в ЕС10 остава несигурна.

Споделяне

Още от Бизнес

Как оценявате българската позиция за кризата около Украйна?