Търговците на дребно са намалели с една пета за четири години

Най-много са магазините за дрехи и лекарства, наполовина по-малко са тези за компютри и битова техника

Сн. БГНЕС

Броят на фирмите в търговията на дребно са намалели с една пета в периода 2008-2012 г. Основната причина за това е увеличения брой фалити. Това показва проучване на сектора направено от Българската стопанска камара (БСК) в изпълнение на проекта "Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони".

 

В условия на икономическата криза могат да оцелеят само тези предприятия, които имат повече финансови и материални резерви. Такива са големите хипермаркети и търговски вериги. За разлика от тях, наполовина са намалели фирмите, които се занимават с търговия на открити щандове и пазари, посочват от БСК.

 

Действащите фирми в бранша рязко свиват разходите си, докато новооткритите бързат да заемат свободните пазарни ниши. Чуждите инвеститори в търговията безпрепятствено се настаняват на българския пазар в периода на повсеместна икономическа криза, показва още изследването.

 

През изминалите четири години най-голям ръст от 23% има при търговията по поща, телефон и интернет. С 5% се увеличават търговците на хранителни стоки, като това се дължи на силната раздробеност на фирмите в бранша, посочват от БСК.

 

Най-много фирми се занимават с търговия на облекло, обувки, козметика, бижутерия и лекарства (35% за 2012 г.). След тях са търговците на дребно в неспециализирани магазини, като през миналата година те са една трета от пазара. Търговията с хранителни стоки е на трето място по относителен дял с 11%.

 

Все повече българи работят в търговията на дребно, а основни причини за това са навлизането на чужди компании в бранша и отслабващото влияние на кризата, показва още проучването на БСК. През 2012 г. заетите в сектора са били 305 000 души, докато десет години по-рано техния брой е бил 212 000. В периода на икономическата криза (2008-2012 г.) обаче заетите в сектора са намалели с 15%, което увеличава средния осигурителен доход с 49%. От заетите в сектора 70% работят в Южна България.

 

Всеки десети от всички заети в страната, както и от тези на средна възраст (35-44 г.) работят в търговията на дребно. Младежите (15-24 г.) заети в сектора са 18%, а пенсионерите са над 14%. Най-малко (6 на сто) са заетите в предпенсионна възраст. Две-трети от заетите в търговията на дребно са жени, като най-много са жените над 65 години. Най-малко са заетите в бранша в Северозападна България, показват още данните на БСК.

 

Увеличаването на броя на предприятията, които се занимават с търговия чрез поръчки по телефона, пощата и интернет, води до увеличаване на броя на работещите в този сегмент с над 17%. Статистиката показва, че заетите с този тип услуги лица получават и най-високото заплащане в сектора.

 

Най-големият спад в броя на работещите в бранша (-52%) се отчита в търговията с компютри и битова електроника. Фирмите, занимаващи се с тази дейност, също са по-малко с 30% процента. Причина за отлива на специалисти от търговията с компютри и битова електроника е ниското заплащане. Най-много (39%) са служителите в неспециализирани магазини за търговия на дребно, следвани от работниците в търговията с нехранителни стоки – облекло, обувки, козметика, бижутерия и лекарства, чийто относителен дял е 28% през 2012 г. На трето място са заетите в търговията на стоки за бита, които са 10% от всички заети в търговията на дребно.

 

Касиер и продавач-консултант са най-предпочитаните длъжности за назначаване в сектора. Работодателите предпочитат да наемат хора до 35-годишна възраст. Работодателите се интересуват повече от това служителите им да имат добър външен вид, бързина на обслужване и възможност за работа на смени пред професионалния опит. Не е за пренебрегване и фактът, че тези служители са съгласни да работят с по-ниско заплащане от другите с по-дълъг стаж. По-ниско заплащане приемат и работещите пенсионери, тъй като то е добавка към малката, но сигурна пенсия.

 

Разходите за персонал в предприятията от търговията на дребно се увеличават всяка година и достигат до 40%. Това се дължи на реалното увеличение на доходите на наетите в сектора в резултат от финансовото стабилизиране на предприятията и на ежегодното повишаване на минималните осигурителни доходи за бранша. За ръста на заплащането в сектора оказва влияние и въведената бонусна система в много от търговските обекти, която е обвързана с реализирания оборот.

Споделяне

Още от Бизнес