Тормозът върху гражданите за свидетелството за съдимост на хартия продължава

Томислав Дончев пусна електронен адрес за жалби срещу администрацията

Тормозът върху гражданите за свидетелството за съдимост на хартия продължава

Административният тормоз върху гражданите да предоставят свидетелство за съдимост на хартия остава, въпреки уверенията на властта, че тази проверка трябва да се прави от чиновниците служебно.

По този повод вицепремиерът Томислав Дончев, който отговаря за административната реформа, пусна нарочен електронен адрес [email protected] На него гражданите могат да сигнализират за неправомерно изисквани от тях удостоверения и свидетелства. Това става ясно от съобщение на правителствената информационна служба.

Сигналите ще се проверяват от Главния инспекторат на Министерския съвет.

Няма информация какви санкции ще има за чиновниците, които не изпълняват закона и продължават да искат от гражданите документи, до които имат достъп по електронен път.

Томислав Дончев призовава всички администрации да спазват закона и да преустановят изискването към неосъждани граждани да представят на институциите свидетелство за съдимост на хартиен носител.

С промените в законодателството, в сила от началото на годината, отпада напълно изискването към лицата с чисто съдебно минало да представят удостоверението като доказателство.

Администрациите са задължени и оправомощени да правят справка за данните за съдимостта на гражданите чрез проверка в регистрите и електронен обмен на информация, напомня Дончев.

Така при издаване на свидетелство за съдимост по служебен път отпада изискването гражданите да предоставят акт за раждане и вече не се събира държавна такса.

Мярката е част от дългосрочния приоритет на правителството за провеждане на административна реформа, която води до облекчаване на процедурите и повишаване качеството на административно обслужване за гражданите и бизнеса.

Тази цел се постига чрез премахване на изискването за представяне на някои от по-разпространените официални документи на хартиен носител, опростяване на режимите, регламентиран достъп до регистри, електронен документооборот и служебен обмен на информация между институциите.

 

Споделяне

Още от България