Тръгва фонд за стартиращ бизнес със 107 млн. лева

Тръгва фонд за стартиращ бизнес със 107 млн. лева

Фонд за стартиращ бизнес с начален капитал от 107.5 млн. лв. от оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" предстои да тръгне скоро.

Това съобщиха от "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД. Той е известен като фонда на фондовете, защото в него са събрани всички пари от оперативните програми, които ще се управляват чрез финансов инженеринг.

Фондът на фондовете започва пазарни консултации, за да финализира параметрите на новия инструмент "Фонд за ускоряване и начално финансиране".

Бюджетът му възлиза на около 107.5 млн. лв., като очакванията са да бъде привлечено допълнително частно финансиране от 10% до 40% от общия размер на началния капитал.

Средствата ще бъдат използвани за създаването на един или няколко инвестиционни фонда с цел подкрепа на стартиращи предприятия.

Чрез този финансов инструмент мегафонда ще подпомага иновативни бизнес идеи и ще стимулира предприемаческата активност в страната.

Освен финансиране, ще се предоставя стратегическа и управленска подкрепа на предприятията, включително чрез предлагане на цялостен пакет за предприемаческо развитие, възможност за свързване в бизнес мрежи, менторинг.

Инструментът "Фонд за ускоряване и начално финансиране" ще се управлява от финансови посредници, които ще бъдат избрани чрез открита и прозрачна процедура.

Пазарните консултации са насочени към широк спектър от заинтересовани страни като например фонд мениджъри, инвеститори, потенциални крайни получатели и други.

Целта на процеса е оптимизация на структурата на "Фонда за ускоряване и начлано финансиране", като се отчита актуалната ситуация в сектора и нуждите на пазарните участници.

Предложения и коментари по индикативната техническа спецификация могат да се изпращат до 18:30 часа на 10 март 2017 г. на електронна поща: [email protected].

Споделяне

Още от Бизнес