Тръгват европарите и за околна среда и администрацията

Поредицата от положителни оценки за съответствие по оперативните европрограми, идващи по две от Брюксел, започнала във вторник, продължава с одобрението на междинните плащания по екологични проекти и такива за повишаване на административния капацитет.

По околна среда се отпушва достъпът до 1.75 млрд. евро, а държавната и общинска администрация ще има на пълно разположение 132 млн. евро.

Министърът на околната среда и водите Нона Караджова определи положителната оценка за съответствие като изключителен успех, защото оперативната програма “Околна среда“ (ОПОС) е била най-изостаналата от седемте европрограми. Тя допълни, че сегашната оценка е трябвало да бъде получена още в края на 2007 г. и е изключително закъсняла.

Вече 3.,5 млрд. лв. са достъпни за финансиране на екопроекти. Само за настоящата година българската икономика получава на разположение ресурс от 200 млн. лв..

Съгласно индикативната годишна програма на ОПОС за договаряне през 2010 година са предвидени средства в размер на 650 млн. лв.

Караджова посочи , че по ОПОС до средата на 2009 г. са разплатени 500 хил. лв., а с идването на властта на ГЕРБ сумата достига 32.5 млн. лв. като парите са идвали от държавния бюджет вместо европейските междинни плащания, като е липсвала всякаква гаранция, че парите ще се покрият от еврофондовете. Общо по програмата са платени 99 млн. лв.

Оперативна програма "Административен капацитет” е с най-висок процент на усвояемост – 21% от общия ресурс по програмата.

Реално изплатените суми са 74.5 млн. лв., от които 27.3 млн. лв. са авансовите плащания, 38 млн. лв. са междинните и 8.8 млн. лв. окончателни плащания.

В момента се изпълняват 50 проекта, а са сключени 253 договора за 139.7 млн. лв.

Европейската комисия вече отпуши финансирането по оперативните програми "Транспорт" (ОПТ) и "Конкурентоспособност" (ОПК), "Регионално развитие" и "Техническа помощ".

Одобрението на Брюксел за това, че оперативните програми се управляват и разплащанията на проекти по тях става според европейските изисквания е необходимо за тръгнат т.нар. междинни плащания, които са в размер на 80% от общия финансов ресурс по програмите.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате да свърши служебното правителство?