Централната банка сама ще приема бюджета си

Годишният бюджет на Българската народна банка (БНБ) ще се приема само от Управителния съвет на банката и без да минава за гласуване през парламента, ще се обнародва в Държавен вестник. Това реши в петък Народното събрание, което прие на второ четене промените в закона за БНБ.

Досега годишният бюджет на Централната банка се приемаше от Народното събрание.

Измененията предвиждат БНБ да представя на парламента бюджета си в 30-дневен срок от приемането му, както и два пъти годишно да дава на депутатите отчет за дейността си.

Депутатите записаха, че когато в баланса на БНБ сумата на активите ѝ спадне под сумата на нейните задължения и на основния ѝ капитал, министърът на финансите попълва основния капитал на банката до размера на недостига.

С промените се изключва възможността банката да придобива държавни, общински или фирмени дългови инструменти, тъй като това е форма на предоставяне на кредити. БНБ може да предоставя кредити на държавата единствено за сметка на покупки на специални права на тираж (СПТ) от Международния валутен фонд. При тази операция се спазват следните условия - решението на Управителния съвет на БНБ е взето не по-късно от 7 дни след датата на покупка на СПТ, срокът за ползване на заема от държавата е до 90 дни след датата на съответната покупка, плащанията по главницата и лихвите се извършват в срокове не по-късно от датите, на които трябва да се извършат съответните плащания от БНБ към МВФ.

С промените в закона парламентът задължи БНБ, търговските банки, финансовите къщи и обменните бюра да задържат за проверка всички банкноти и монети със съмнения, че са фалшиви. На притежателите им ще се издава писмен документ. В срок до 3 работни дни задържаните банкноти и монети трябва да се изпращат в БНБ, която ще ги проверява и ако са фалшиви, Централната банка ще ги задържа, без да ги заменя и връща.

Народното събрание реши още за членове на Управителния съвет на БНБ да се избират само професионалисти в сферата на икономиката, финансите и банковото дело. В УС на Централната банка не могат да влизат осъждани лица или членове на управителни органи на фалирали фирми.

Споделяне

Още от Бизнес