Учениците ще имат 56 часа за пътна безопасност

Учениците ще имат 56 часа за пътна безопасност

Децата и учениците ще учат безопасност на движението по пътищата по нови програми, утвърдени от Министерството на образованието и науката. Общо от І до ХІІ клас са предвидени минимум 56 часа, в които ще се учат правилата за движение. В детските градини ще имат между пет и седем педагогически ситуации годишно. Това съобщиха от Министерството на образованието и науката във вторник.

Часовете по пътна безопасност в училищата ще са в рамките на часовете на класа. В І клас са предвидени най-малко 9 часа годишно, от ІІ до ІV клас – шест, от V до VІІ - 5, в първия гимназиален етап до десети клас – четири, и за най-големите – един час.

Обучението е съобразено с възрастта. Децата ще учат правилата за движение по пътищата като пешеходци, велосипедисти или пътници, както и правилата за сигурността при престой на автобусна спирка, за безопасните места за игра и др. Ще бъдат запознати с най-честите причини, водещи до катастрофи и последиците от тях. Най-големите ученици ще се учат как да оказват първа помощ и да решават мирно конфликти, възникнали по време на участие в движението по пътищата.

Програмите за детската градина и малките ученици предвиждат децата да се научат да разпознават сигналите на светофара, да се движат и играят безопасно, както и как да се държат, когато пътуват в кола. За по-големите вече се иска да познават различните видове пътища, да изчисляват спирачен път спрямо скоростта на движение и сцеплението на настилката, да познават различните системи за безопасност на автомобилите. В ХІІ клас ще се учи за толерантното поведение на пътя, както и за неподкупност в отношенията с органите на реда.

Изготвени са и насоки за учителите. Според възрастта на децата те трябва да привлекат вниманието им чрез наблюдение, разговори, разкази, беседи, пътни казуси, сюжетно-ролеви игри, дидактични или компютърни игри, игрови тренинг, експерименти, практически упражнения и др. В обучението могат да се включват родители, както и специалисти от "Пътна полиция", Института по пътна безопасност, Съюза на българските автомобилисти и Българския червен кръст.

Децата няма да получават оценки, но учителите ще трябва да ги насочват как да се справят по-добре с поставените задачи и те да участват активно в ограничаването на произшествията по пътищата.

Споделяне

Още от България