Удължена е приватизацията на ВМТ Орбита

Агенцията за приватизация удължи сроковете за купуване на тръжна документация и подаване на оферти в обявения търг с явно наддаване за продажбата на 179 697 акции, представляващи 98,63 процента от капитала на ВМТ Орбита АД, София.

Търгът ще се проведе на 30-ия ден от датата на обнародване на решението за промяна на сроковете в Държавен вестник от 14.00 часа в сградата на АП. Цената на тръжната документация е 1000 лева и може да бъде закупена от Агенция за приватизация в срок до 28 дни от датата на обнародване.

Удължаването на сроковете се налага заради дарение от дружеството на дълготрайни материални активи към Областната управа на Велико Търново и уведомяване на кандидатите, купили тръжна документация.

Началната тръжна цена на пакета е 1,4 млн. лева, а стъпката на наддаване - 100 000 лева. Депозитът за участие е 400 000 лева.

Още от Бизнес

Проявите на расизъм на националния стадион бяха: