Университетските такси по изкуства, медицина и корабоводене - най-високи

Само Софийският университет намалява цената за непопулярни специалности

сн: Архив

Университетските такси за обучение по медицина, дентална медицина, фармация, изкуства, както и за корабоводене остават най-високи. В сряда правителството прие годишната цена на обучението в държавните университети. Те се определят по предложения на самите училища.

Голяма част от университетите запазват или увеличават таксите за студенти. Намаление има единствено в най-голямото висше училище - Софийския университет "Св. Климент Охридски". Там по-евтино ще е обучението по непопулярни сред кандидат-студентите специалности.

Най-скъпо

Традиционно най-скъпо остава обучението по изкуства, медицина, дентална медицина, фармация, както и по корабоводене. Най-висока е таксата за студенти в Националната академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ) - 1500 лева. Размерът ѝ остава непроменен в сравнение с миналата година. Без промяна е и цената на обучението в Националната музикална академия (НМА) "Проф. Панчо Владигеров" - 1300 лева за всички специалности без педагогика на обучението. Над 1000 лева са таксите и в Националната художествена академия (НХА), както и в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство (АМТИИ) в Пловдив.

Най-скъпо през следващата учебна година ще е обучението по медицина, дентална медицина и фармация в специализираните университети в Пловдив и Варна - 1200 лева, но не за всички курсове. Цената на образованието в Пловдив се вдига с 250 лева за първи курс редовно обучение. Повишение има и в Медицинския университет в Плевен - с между 50 и 100 лева в различните професионални направления.

По-скъпо през новата учебна година ще е и обучението по корабоводене във Висшето военноморско училище във Варна. Годишната такса ще е 1100 лева, а с включен допълнителен курс - 1600 лева. Тази година цената беше съответно 1000 и 1400 лева. За същата специалност в Техническия университет във Варна се плаща 1293 лева. Ако обучението е на чужд език, таксите скачат драстично - до 2500 евро във военния университет.

Намаление

По-ниски такси за непопулярни специалности ще събира Софийският университет "Св. Климент Охридски" от следващата учебна година. Най-голямо е намалението при специалностите от професионалното направление "Физически науки", както и за специалността ядрена химия.

В редовна форма на обучение годишните такси са 200 лв. (при 750 лв. за настоящата учебна година), а в задочна форма са 100 лева (при 300 лева за тази година). Увеличава се обаче цената за новоприети студенти в професионалните направления "Администрация и управление", "Право", "Психология" и "Филология". Поскъпването е в границите 40-61 лева, а за задочна форма – 100-160 лева. Единствено в професионално направление "Социални дейности" се отчита по-голямо увеличение в задочната форма – 300 лв.

Без промяна

Без промяна остават таксите в 17 държавни висши училища – Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, Шуменския университет, техническите университети във Варна и София, Университета по архитектура, строителство и геодезия, Минно-геоложкия университет, Лесотехническия университет, медицинските университети в София и във Варна, Университета за национално и световно стопанство, Икономическия университет - Варна, Националната музикална академия, НАТФИЗ, АМТИИ, НСА, Висшето строително училище и УниБИТ.

Повишение

В 16 висши училища се увеличават таксите в някои професионални направления средно с 11.7 на сто.

В Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" поскъпването е с по 40 лева във всички професионални направления, с изключение на "Администрация и управление", "Туризъм", "Икономика" и специалностите от природните, техническите науки, както и математика и информатика.

Във Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" ръстът е с 50 лева и важи за новоприети студенти в професионално направление "Педагогика".

В техническите университети увеличение има в Габрово – от 100 лева до 240 лева в редовна форма и до 30 лева в задочна. Студентите в ХТМУ – София, ще плащат 50 лева повече.

От 6% до 8% е увеличението на таксите за всички специалности в Русенския университет "Ангел Кънчев". Изключение правят само социалните, стопански и правни науки.

С между 11 и 24 на сто повече ще се плаща за обучението в Югозападния университет "Неофит Рилски".

При сравнителния анализ на досегашните такси за докторанти и предложенията на висшите училища за новата учебна година е установено, че при девет държавни висши училища размерът на таксите за тях се увеличава средно с 13.1% (от 20 лв. до 300 лева). При 24 държавни висши училища и БАН няма промяна.

Споделяне

Още от България