Услугите за подкрепа и грижа за хора с деменции са слабо развити и популярни

Услугите за подкрепа и грижа за хора с деменции са слабо развити и популярни

Системата от услуги и грижи за хора с деменци у нас е слабо развита и дори близките им и хората, които се грижат за тях, нямат достатъчно информация къде могат да се обърнат за помощ. Това сочат резултатите от проучване на Фондация "Състрадание Алцхаймер България", които бяха представени в сряда.

77% от анкетираните заявяват, че липсва и информация за социалните институции, които осигуряват подкрепа за лица, засегнати от деменция.

Две трети от анкетираните нямат информация за медицинските заведения, които обслужват пациенти, засегнати от деменция. Проблемни са въпросите, свързани с ранната диагностика.

Проучването обхваща 142 души, като две трети от участниците в проучването са млади хора в активна възраст между 18 и 45 години, а една трета - хорана възраст между 46 и 65 години. Под 5% са хора на възраст над 66 години. Анкетирани са близки на хора, които страдат от деменция, както и такива, които в момента се грижат за лица с деменция.


Социологът, ангажиран с проучването, д-р Венелин Стойчев заяви, че темата за деменциите остава частен проблем на хората, чиито близък е засегнат от заболяването. Все още има голяма стигма и неразбиране, включително от страна на близките на болните, които често се опитват да ги скрият или заключат, каза Стойчев.

По думите му това води до депресии и вторично усложняване на заболяването.

44% от участвалите в допитването изпитват потребност от обучение за това как да се грижат за човек с деменция.

Сред основните изводи и препоръки, които от фондацията отправят, е за разработване и прилагане на публични политики, които да адресират проблемите, свързани със заболяването.

Препоръчва се още подобряване на системата за подкрепа на засегнатите от деменция и техните близки и създаване на единен център с териториални поделения, в който да се провеждат изследванията за диагностика, развитие на достатъчно на брой дневни центрове, в които хората с деменция да поддържат социален живот. 

Споделяне

Още от България