Увеличава се корупцията в работата на дребния бизнес с администрацията

Корупцията в работата на малките и средни фирми с държавната администрация се е увеличила от началото на тази година. Това сочи изследване на Центъра за икономическо развитие, представено в сряда във Варна, съобщи Дарик радио.

При предходното проучване от декември м.г., индексът на разпространение на корупцията е 1.2. Сега той е станал 1.3.

Според изследването сред представителите на бизнеса, най-често фирмите предлагат суми за избягване на плащането на глоби или задължения за плащане на мита, при получаването на лицензи и разрешителни и при разрешаването на търговски спорове в съда.

Корупцията, свързана със спечелването на обществени поръчки, също се е увеличила от началото на тази година. Преобладаващата част от нерегламентираните плащания са до 10% от стойността на поръчката, като напоследък се регистрира нарастване на сумите "под масата".

Също в сряда бе представено и изследване на сектора на средните и малки фирми през 2002 и 2003 г. Според директора на Агенцията за малки и средни предприятия Ангел Деспотов, секторът набира скорост и се утвърждава неговата роля в българската икономика. Той заяви още, че облекчаването на процедурите за възлагане на обществени поръчки, на регулативните режими, както и усъвършенстването на законодателството за защита на конкуренцията оказват положително въздействие върху бизнесклимата в сектора.

202 309 са малките и средни фирми в България, което е 90.1 % от всички предприятия. В същото време данните показват, че те създават едва 34.2 % от брутната добавена стойност. Делът им в българския износ е 25.2 %, а във вноса - 38.4 на сто.

Най-много фирми са съсредоточени в търговията, където работят 40.2 % от общия брой на заетите в малки и средни фирми. Тук се осъществява и 68.1 % от оборота на дребните и средни фирми. 12 % от предприятията са в преработващата промишленост, малко над 10 на сто са заети с операции с недвижими имоти и бизнес услуги, както и хотелиерство и ресторантьорство.

Най-много малки и средни фирми работят в Югозападния район - 30% от фирмите и повече от една-трета от заетите в тях. Най-ниски са показателите в Северозападния регион.

По думите на Деспотов, от миналата година банките са повишили интереса си към малките и средни фирми и в момента отношенията бизнес - кредитиране се нормализирали. Въпреки това, лихвите и обезпеченията по кредитите все още се възприемат от малките и средните предприемачи като препятствие. Неосъществени на този етап остават и възможностите за държавно подпомагане чрез различни гаранционни схеми или чрез съфинансиране.

Още от Бизнес

Какво би означавало отпадането на мониторинга на Европейската комисия?