Увеличават с 10 хил. лв. гарантирания влог

На 25 000 лв. увеличиха размера на гарантирания от държавата влог с приети поправки в Закона за гарантиране на влоговете в банките. В момента депозитът, за който държавата поема гаранции при фалит на трезора или обир е 15 000 лв.

Решението е в изпълнение на поетия от страната ни ангажимент за поетапно увеличаване на гарантирания размер, който до края на 2006 г. трябва да достигне 20 000 евро. Предлаганото увеличение е в съответствие с приетата Стратегия за ускоряване на преговорите с Европейския съюз, съобщиха от правителствената информационна служба.

Повишаването на гарантирания размер няма да намали възможностите на Фонда за гарантиране на влоговете в банките. Анализът на равнището и разпределението на влоговете в страната в момента показва, че гарантираните дехозити съставляват 15 000 лв. е 56,61 на сто от общия размер на влоговете. При ниво на гаранция от 25 000 лв., този процент нараства до 64,15 на сто.

Споделяне

Още от Бизнес