Външно обяви успех при борбата с корупцията

МВнР пусна разминаващи се данни от доклад на Съвета на Европа

Сградата на Външно министерство

"България е сред страните с много добри показатели на изпълнение на препоръките за превенция на корупцията, което е доказателство за ефикасността на усилията, положени от нашата страна", съобщиха от Външно министерство.

Ведомството цитира годишния доклад на Групата държави срещу корупцията (GRECO) към Съвета на Европа за 2019 година.

Според него "България изпълнява общо 63.2% от общо 19 препоръки по линия на четвъртия кръг на оценка от страна на GRECO, който е посветен на превенция на корупцията по отношение на народните представители, съдиите и прокурорите".

"От тях четири препоръки са за превенция на корупцията сред народните представители; девет сред съдиите и шест сред прокурорите. Общата оценка за страната ни е, че е изпълнила общо шестнайсет от деветнайсетте препоръки. Сред народните представители пълното изпълнение е 50%, сред съдиите - 55,6%, сред прокурорите – 83.3%", посочват от пресцентъра на МВнР.

В информацията обаче има леко разминаване. Първо се посочва, че България е изпълнила 63.2% от общо 19 препоръки, което прави 12 изпълнени препоръки. След това е уточнено, че страната ни е изпълнила шестнайсет от деветнайсетте препоръки.

По-късно от Външно министерство обясниха, че действително има разминаване, което се дължи на това, че българските власти са изпратили допълнителни данни, които обаче не са били отчетени в общия вариант на доклада. В специалния доклад за България от януари 2020 новите данни фигурират.

"България е сред страните с много добри показатели на изпълнение на препоръките, което е доказателство за ефикасността на усилията, положени от нашата страна. Пълно приложение отчитат Финландия и Норвегия със 100% изпълнение на всички препоръки, Великобритания - 87.5%, Швеция - 75%, Естония – 73.7 %, Латвия и Словения съответно с 68.8% и 66.7%", посочват от МВнР.

Годишният доклад на Групата държави срещу корупцията (GRECO) към Съвета на Европа за 2019 г. дава информация относно дейността на групата и изпълнението на препоръките ѝ от нейните държавите членки. През октомври 2020 г. е планирано представители на организацията да посетят България във връзка с петия кръг на оценка.

Споделяне

Още от България