ВАС глоби председателя на СЕМ Георги Лозанов

Върховният административен съд глоби с 1000 лева председателя на Съвета за електронни медии Георги Лозанов заради неподадена в срок декларация по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

Делото е по сигнал на парламентарната антикорупционна комисия, която установи, че Лозанов е встъпил в длъжността "председател" на СЕМ на 7 април, а е депозирал декларацията си на 25 май.

В становище до комисията той твърди, че е подал подобна декларация, съгласно изискване в Закона за радиото и телевизията и е счел, че "след като е изпълнил изискването на специализирания закон, не следва да изпълнява общия закон, за какъвто счита ЗПРКИ".

Пред съда Лозанов не оспори констатациите в доклада, но помоли да не му бъде налагана глоба и твърди, че е подал в срок декларацията.

В мотивите си съдът посочва, че според ЗПРКИ членовете на колегиални органи, създадени със закон, са "лица, заемащи публични длъжности" и са длъжни да подадат декларация за частни интереси по образец в определения за това срок от 7 дни от избирането или назначаването им.

Този срок за Лозанов безспорно е изтекъл към 20 май, поради което подаването на декларацията се явява в просрочие, пише в мотивите на съда. Решението на ВАС може да бъде обжалвано пред петчленен състав.

Споделяне

Още от България

Защо Сотир Цацаров подаде оставка от КПКОНПИ?