Вътрешният министър ще определя служебната тайна в МВР

Министърът на вътрешните работи ще определя със заповед списъка на категориите информация, които подлежат на класификация като служебна тайна. Това решиха в сряда народните представители при гласуването на второ четене на текстове от Закона за МВР.

За Mediapool членове на вътрешната комисия в парламента уточниха, че при дискусиите за второ четене и с помощта на представители на министерството, спорният текст е бил заменен с общоприемлив, който същевременно не влиза в противоречие и със Закона за защита на класифицираната информация.

Първоначалният текст на проекта, който предизвика дебати при първото четене в пленарната зала, предвиждаше фактите, сведенията и предметите, свързани с функциите на МВР, да бъдат класифицирана информация по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация.

Депутатите решиха още, че не министърът, а правителството ще определя с наредба реда, по който ще се използват служители под прикритие. Предложението на вносителя вменяваше тази фунция на вътрешния министър.

Използването на служител под прикритие може да се извършва само от определени от министъра на вътрешните работи служители на МВР, гласуваха още депутатите.

Народните представители решиха също, че във връзка с конкретно наказателно производство на съда и прокуратурата могат да се представят данни за лица, приели доброволно сътрудничество с органите на МВР. Това ще става само след писменото съгласие на лицата, както и при спазване на Закона за защита на класифицираната информация.

По време на дискусиите в пленарната зала не беше прието предложението на Атанас Атанасов от ДСБ "Защита на средствата за връзка" да не бъде специализирана дирекция, а да премине към структурата на Национална служба "Сигурност". Продуктът от дейността на дирекцията е изцяло за нуждите на контраразузнаването, аргументира се Атанасов.

Заместник-министърът на вътрешните работи Цонко Киров каза, че тази дирекция е национален орган по криптографската защита по силата на Закона за защита на класифицираната информация и затова трябва да остане като специализирана дирекция. Дирекцията не определя необходимостта и вида на техниката, а определя нейните качества и дали покрива изискванията на Закона за защита на класифицираната информация за ниво на криптографска защита, уточни той.

Споделяне

Още от България