Велчев: Коалиция с всеки, готов да подкрепи политиката ни

"Коалиционната политика на НДСВ предстои да бъде определена. Аз винаги съм заявявал, че коалиция трябва да се търси с всеки, който е готов максимално да подкрепи нашата политика", заяви министър Милен Велчев по време на редовния online разговор в сайта на министерство на финансите.

Работна заплата е достатъчно твърда, но ще бъде допълнително уточнявана с МВФ през септември, посочи Велчев.

МВФ са по принцип против темповете на нарастване на минималната работна заплата, които надвишават темповете на увеличение на производителността, посочи той. Според него ще се запази класът за прослужено време, но вероятно министерство на труда и социалната политика ще предложи да отпадне неговата преносимост.

Министърът припомни, че 300 милиона долара е била ориентировъчната сума, предвиждана по новото споразумение, но впоследствие правителството е решило, за да намали плащанията на държавата по такса ангажимент, да намали размера на сумата. Още повече, че е малко вероятно средствата по споразумението да се използват реално.

В отговор на въпрос министърът отбеляза, че окончателна оценка от резултата по сделката с дълга ще има след като бъдат погасени брейди облигациите DISC, което се предвижда да стане в края на този месец.

Велчев каза още, че цените на алкохола не се определят от правителството, а цените на цигарите също скоро ще бъдат либерализирани и ще се определят от производителя след като бъде прекъснат монопола на Булгартабак. Търговските марки за цигарите ще бъдат прехвърлени на фабриките, които ги произвеждат.

"Смятам, че е напълно реалистично и дори е много важно да успеем да приватизираме големите цигарени фабрики преди Нова година", каза той. Част от ангажиментите на инвеститорите в цигарените фабрики ще бъде да не намаляват обема на производството.

По отношение на членството на България в Европейския съюз Велчев посочи, че чисто финансово на година страната ще плаща около 400 милиона лева в днешни пари, срещу което ще получава, поне за първите три години, около 3 милиарда лева на година.

Милен Велчев заяви, че на базата на добрите резултати, постигнати към момента от програмата на Краун Ейджънтс и препоръките на работната група, която ги анализира, обмисля възможността за продължаване на програмата за реформа в българските митници. "Ако договорим изгодни условия и при доказана полза за работата на Агенция Митници, е възможно сключване на нов договор с Краун Ейджънтс, съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки", допълни той.

Министър Велчев заяви, че "България Ер" предстои да бъде приватизирана и най-вероятно още през тази седмица правителството ще обсъди корекции в стратегията за приватизацията ѝ.

Споделяне

Още от Бизнес

Колко време давате на новия парламент?